Làm cho người ta nhận ra trò chuyện để huấn luyện là một phần không thể thiếu trong cả hành trình chứ không phải sự vụ kiểu một-lần-rồi-thôi có thể giúp củng cố mức độ quan trọng của những cuộc trò chuyện như vậy.

Ý tưởng

Thường thì những cuộc chuyện trò hiệu quả nhất có thể diễn ra trong một chuyến đi. Khi tôi là Tổng Giám đốc Tài chính cho David Blunkett lúc đó đang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Việc làm, tôi đi cùng ông trên một chuyến tàu tới Sheffield hồi đầu nhiệm kỳ, một việc giúp tôi hiểu cách tiếp cận của ông về tài chính.

Thường thì những cuộc trò chuyện hiệu quả nhất với các cô cậu tuổi teen xảy ra khi bạn ngồi cạnh chúng trên một chặng lái xe. Khi bạn cuốc bộ cùng một nhóm bạn qua những rặng đồi, bạn có thể có được những cuộc chuyện trò lý thú với lần lượt từng người khi các cặp đồng hành thay đổi mỗi khi trèo qua một bậc.

Là một nhà quản lý ở trạng thái huấn luyện ta cũng đang đồng hành cùng ai đó, đôi khi vượt lên trước và đôi khi sóng ngang với họ. Thường thì ta muốn họ vượt lên chính mình trong việc tự khởi xướng những bước tiếp theo trên hành trình.

Bạn muốn các cuộc trò chuyện để huấn luyện phải đúng lúc và khích lệ. Bạn có thể chỉ ra những tảng đá sắp sửa ngáng đường hoặc những mỏm hiểm trở phải dè chừng. Bạn có thể nhắc đến cảnh quang rộng lớn đang chờ đợi ở đỉnh núi. Nếu bạn xem mỗi cuộc trò chuyện là một phần trong hành trình, bạn sẽ tạo điều kiện để cuộc trò chuyện diễn tiến trong khi ý thức rằng viễn cảnh luôn biến đổi không ngừng. Bạn có thể đề nghị họ nhìn lại và thấy tiến bộ họ đã đạt được, đồng thời hướng tới các bước tiếp theo và những cơ hội đang ở phía trước họ.

Bất cứ lúc nào Fiona và Margaret hẹn uống cà phê, Margaret đều đề nghị Fiona nhìn lại để thấy những tiến bộ cô đã đạt được. Rồi Margaret yêu cầu Fiona hướng tới những bước tiếp theo mà giờ đây cô muốn thực hiện. Margaret chia sẻ những câu chuyện từ kinh nghiệm làm việc với các vị bộ trưởng khác nhau của chính cô, điều giúp Fiona coi Margaret là một bạn đồng hành giàu kinh nghiệm trên hành trình này.

Margaret có thể giúp Fiona thấy được hành trình của cô trong bối cảnh rộng hơn nên đây không hoàn toàn là chuyện với một vị bộ trưởng cụ thể này, mà chủ yếu là đóng góp lớn hơn mà Fiona có thể tạo ra trong bộ phận của mình và biết rằng cô đang tiến lên.

Thực hành

  • Suy ngẫm xem liệu sử dụng từ hành trình có hữu ích hay không.
  • Chủ tâm tạo điều kiện để người khác nhìn lại và thấy những tiến bộ họ đã đạt được.
  • Coi vai trò của bạn là chỉ ra những gì chưa thể thấy được ngay lập tức, cả nguy cơ lẫn triển vọng tương lai.
  • Có chủ đích khi bạn sóng bước với ai đó, khi nào thì bạn dẫn dắt họ, và khi nào bạn muốn họ tiến lên trước.
  • Ý thức rằng nhịp độ của hành trình mỗi lúc một khác và có chủ ý khi bạn cố tình kéo chậm lại hay đẩy nhanh.