Khi tôi hỏi nhiều người bán hàng về những cuộc họp của nhóm bán hàng được tổ chức ở công ty họ, họ nhướng mày lên, thở dài, và than: “Ôi trời ơi”. Họ có lẽ không lịch sự lắm. Tuy nhiên, các cuộc họp hẳn cũng phải giúp bạn bán hàng tốt hơn. Nếu không phải vậy, đó là dấu hiệu cho thấy việc quản lý kém, nhưng ngay cả là như thế bạn vẫn có thể đưa ra các đề xuất hay sáng kiến.

Ý tưởng

Vẫn là từ các nhóm bán hàng hoạt động tốt…

Thỉnh thoảng, nhóm bán hàng gặp gỡ nhau. Việc này có thể diễn ra mỗi tuần, mỗi tháng – với tần suất tùy thuộc vào những yếu tố như chi phí và điều kiện địa lý. Dù việc này xảy ra thường xuyên như thế nào, bạn vẫn muốn học hỏi được nhiều từ đó. Một người quản lý giỏi sẽ xem đó là cơ hội để thông báo, thúc đẩy, tập hợp, trao đổi ý tưởng – và triển khai các hoạt động phát triển. Thỉnh thoảng vấn đề là ở chỗ phải giữ cho những cuộc gặp như thế này luôn mới mẻ. Họ có thể chọn một mô hình lặp đi lặp lại và theo lối mòn. Nhưng đừng ngần ngại đưa ra các đề xuất, hay xung phong hành động trong cuộc họp này (bạn có thể phối hợp với các đồng nghiệp, để có thể nói với người quản lý là: “Một số người trong chúng tôi nghĩ rằng…”). Và có một số việc có thể thực hiện:

  • Các trò chơi và bài tập huấn luyện: những hoạt động này được thiết kế tập trung sự chú ý vào một khía cạnh cụ thể của công việc. Có thể gồm những thứ đơn giản như câu hỏi để kiểm tra sự hiểu biết về sản phẩm, qua việc mô tả chi tiết, thường xuyên tổ chức nhóm, luyện tập, hay xem một phim huấn luyện.
  • Đóng vai: đây là cách thử nghiệm cổ điển đối với một kỹ năng tương tác như kỹ năng bán hàng. Những phiên bản đơn giản của nó có thể được sử dụng chỉ trong một vài phút của cuộc họp nhóm bán hàng.
  • Vận dụng trí tuệ tập thể (brainstorming): như một lộ trình để tạo ra các ý tưởng, việc này có thể có hiệu quả tốt (dù cần phải được chuẩn bị và triển khai đúng cách). Nếu các trường hợp khách hàng điển hình được đưa ra thảo luận, thì các ví dụ được tình nguyện kể ra sẽ nhận được những phản hồi có lợi. Nếu bạn nghĩ đến những gì bạn có thể đã sử dụng trước đó và giới thiệu điều đó một cách rõ ràng, súc tích, bạn sẽ được mọi người chú ý, và sẽ thu thập được các ý tưởng rất có ích liên quan ngược trở lại với các đặc thù trong khu vực bán hàng của bạn. Những thứ như brainstorming có lẽ cần một số điều tra riêng để xem xét chính xác chúng vận hành như thế nào, nhưng trên một số nền tảng, nhiều thứ là có thể và tình trạng “giờ chết trong cuộc họp nhóm bán hàng” sẽ được đảo ngược.

Thực hành

  • Đây là một chủ đề lớn. Trong thực tế nhiều người điều hành cuộc họp của nhóm bán hàng lại rất bận rộn, nên các cuộc họp thường cũng diễn ra sơ sài, thiếu những ý tưởng phù hợp, và chỉ được tổ chức theo kiểu điền khiển tự động.
  • Các cuộc họp nhóm bán hàng tiềm ẩn những giá trị lớn, và có thể ảnh hưởng tích cực đến doanh số với một mức độ cao.
  • Lời cuối cùng cho tất cả các giám đốc bán hàng có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp này là hãy chuẩn bị để các buổi họp tạo được hiệu ứng tích cực.