Lắng nghe thể hiện chúng ta tương tác hoàn toàn với người xung quanh và đóng góp theo cách đòi hỏi sự tôn trọng.

Ý tưởng

Người biết lắng nghe luôn thể hiện rằng họ đang lắng nghe. Họ thể hiện qua nét mặt nhiệt tình và đồng cảm và chia sẻ cảm nhận đồng hành.

Người biết lắng nghe thường tổng kết về những gì đã nghe, đưa ra những câu hỏi cho thấy họ nhận thức được vấn đề và xác định cách tiến tới.

Người có khả năng đúc kết quan điểm đa dạng họ đã nghe được có thể cung cấp thông tin đầu vào chất lượng cho một cuộc thảo luận hay chiến lược. Bạn càng thể hiện rằng bạn đang lắng nghe những quan điểm khác nhau thì bạn càng thu thập nhiều kiến thức từ người khác. Điều này sẽ làm tăng sức ảnh hưởng cá nhân của bạn bởi vì bạn đang làm một bộ lọc chính xác và giá trị.

Thực hành

  • Hãy luôn thể hiện bạn là một người biết lắng nghe qua ánh mắt và nét mặt.
  • Chịu khó lắng nghe ý kiến của nhiều người khác nhau và kiểm tra kiến thức của họ.
  • Đúc kết những điều bạn đã nghe được và cũng đừng ngại nếu người khác dường như không lắng nghe.
  • Ý thức rằng nếu bạn lắng nghe tốt thì hầu hết mọi người sẽ phản chiếu nét mặt của bạn và phản hồi tương ứng.
DMCA.com Protection Status