Những câu chuyện đáng để đưa tin thật sự chính là những cơ hội bằng vàng hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên có nhiều sự kiện hoặc hành vi đáng để đưa tin lại chỉ được đăng ở một hoặc hai nơi, chỉ vì người làm công tác PR không đủ nhanh nhạy để nghĩ đến mọi khả năng.

Nơi đương nhiên có thể gửi đăng thông cáo báo chí không phải lúc nào cũng là nơi tốt nhất, nhưng người làm PR có thể đưa câu chuyện đến nhiều chỗ khác nhau bằng cách xem xét các khả năng từ đủ mọi góc độ.

Ý tưởng

Người làm PR giỏi sẽ xem xét tất cả những nơi có thể gửi bài, và sẽ gửi bài viết “đo ni đóng giày” cho từng tờ báo. Ví dụ, một nhà hàng chay mới khai trương có thể viết một bài nhấn mạnh những đặc tính có lợi cho sức khỏe của món ăn chay cho một tạp chí sức khỏe, một bài viết về trình bày món ăn và phẩm chất của các thành phần cho một nhà phê bình nhà hàng, một câu chuyện về mô hình kinh doanh cho các báo tài chính, và một bài tường thuật về một nữ quản lý nhà hàng cho một tạp chí phụ nữ.

Mỗi câu chuyện đều bắt nguồn từ bài viết cơ bản “chúng tôi đang khai trương một nhà hàng mới”, nhưng đều được gia tăng thêm tính hấp dẫn nhờ việc đứng trên quan điểm phù hợp với điều từng ký giả đang tìm kiếm. Bài viết cơ bản có thể sẽ không được đăng – trừ phi có nhà biên tập nào đó quá sức tuyệt vọng vì chẳng tìm ra được bài gì để đăng – còn các bài báo được triển khai lại cộng hưởng với từng nhà báo đứng trang.

Ứng dụng

  • Hãy nghĩ đến đủ mọi góc độ.
  • Tìm hiểu xem mỗi ký giả hứng thú với điều gì, rồi gửi cho họ điều đó.
  • Đừng bao giờ gửi một bản tin chung chung cho tất cả mọi người – bài báo chỉ tạo được hiệu quả khi các ký giả tìm thấy tính đương thời của câu chuyện.