Bạn có thể bán hàng khá giỏi (dù là tự bạn nói như thế), nhưng bạn có biết bạn như thế nào so với những người khác không, không chỉ là trong công ty của bạn, mà rộng hơn nữa?

Ý tưởng

Của công ty tư vấn Miller Heiman…

Công ty này chuyên tư vấn về bán hàng và thường thực hiện các nghiên cứu. Có một khảo sát từng được công ty này phối hợp thực hiện với Quest Media Ltd., và được công bố trên tạp chí Winning Business. Khảo sát đánh giá nghề bán hàng hiện nay và xem xét tương lai của nghề này. Nó nghiên cứu về vai trò đang thay đổi của việc bán hàng, những trông đợi và niềm tin của khách hàng và toàn bộ cách mà nhóm bán hàng được tổ chức, bố trí nhân sự, xét thưởng và quản lý.

Những phát hiện then chốt chỉ ra rằng:

  • Khách hàng ngày nay được thông tin tốt hơn và có tổ chức hơn, đòi hỏi khắt khe hơn, và họ cũng sắc sảo hơn khi giao dịch với người bán hàng (với Internet được dùng rộng rãi cho việc tìm hiểu trước khi mua hàng).
  • Công nghệ đang và sẽ tiếp tục có một tác động đến hoạt động bán hàng. Đáng lưu ý nhất là nó đang thay thế người bán hàng với các hoạt động mua hàng điện tử, không tiếp xúc với con người, dù điều này không ảnh hưởng đến nhiều ngành thương mại. Tính năng động của khu vực này được những người tham gia khảo sát chứng minh bằng dự báo không chắc chắn của họ khi trả lời câu hỏi về những tác động nào khác đang trở nên quan trọng đối với hoạt động bán hàng.
  • Tuyển dụng thêm là một thách thức lâu dài.
  • Quản lý quan hệ khách hàng đang trở thành một nền tảng phổ biến hơn cho sự tương tác với khách hàng và đang tạo ra một nền tảng chính quy hơn cho sự tương tác này.
  • Đào tạo vẫn luôn là điều cần thiết (và ngày càng có nhiều hoạt động đào tạo được thực hiện, phạm vi các cách thức mà việc này được thực hiện cũng đang tăng lên), vì mức độ năng lực của người bán hàng được xem là chìa khóa của sự thành công.
  • Việc báo cáo chiếm một phần quan trọng trong thời gian làm việc, làm giảm thời gian mà người bán hàng thường gặp gỡ trực tiếp với khách hàng. Điều này bất chấp sự tăng nhanh của việc vi tính hóa chuyện thu thập dữ liệu và hệ thống báo cáo.

Thực hành

  • Việc kiểm tra như vậy có vẻ hữu ích cho bất cứ một doanh nghiệp nào đang tự hỏi liệu hoạt động bán hàng của họ có đang sử dụng tối đa các cơ hội hay không (có lẽ một ngày nào đó nó sẽ được cập nhật).
  • Cần phải nắm lấy bất cứ cơ hội nào để kiểm tra và tìm hiểu về việc người ta hoạt động như thế nào, những thông tin này có vẻ hữu ích cho bất cứ doanh nghiệp hay cá nhân nào.
  • Trong điều kiện tốt nhất, một nhân tố nổi lên, như trong ý tưởng này, có thể được sử dụng, hay áp dụng, và thay đổi chính thực tiễn của bạn theo hướng tốt hơn.