Xây con đường dẫn tới thành công với những cột mốc rõ ràng trên hành trình cung cấp sự đảm bảo kết quả có thể đạt được.

Ý tưởng

Một số người thích nhìn thấy con đường rõ ràng phía trước với những cột mốc hiển hiện, thường xuyên. Với những người khác, cái hấp dẫn nằm ở chỗ con đường chung chung hơn có phạm vi cho tự do và lựa chọn cá nhân lớn hơn. Với một số người, một con đường nhỏ hẹp lại là hiệu quả nhất, trong khi với những người khác, một con đường cao tốc rộng lớn và bột phát lại phát huy tối đa tiềm năng của họ.

Với một số người, con đường trên bản đồ là rành mạch và cần được tuân thủ cẩn thận: phải kè kè bên mình tấm bản đồ mọi nơi mọi lúc để giở xem thường xuyên. Với những người khác, thì một cái liếc qua ở điểm xuất phát đã đủ cung cấp cảm nhận tổng thể về phương hướng, rồi tấm bản đồ chỉ được giở đến nếu có chuyện gì bất thường xuất hiện.

Đôi khi, lúc ai đó đang thực hiện công việc nghiên cứu cá nhân, thì con đường dẫn tới thành công cực kỳ mang tính cá nhân. Nhưng hầu hết mọi người sẽ đều thấy rõ những người khác trên con đường hướng tới thành công, có thể là đồng đội trong cùng tập thể hoặc chỉ là người chung hành trình. Nhìn thấy những người khác cùng đi trên con đường ấy có thể củng cố quyết tâm rằng phương hướng này là chính xác.

Đi trên con đường đã từng có người trải qua trước mang lại lòng tin rằng con đường sẽ dẫn tới một cái đích phù hợp. Nhà lãnh đạo ở vai trò huấn luyện đang chỉ đường và ý thức được số lượng chi tiết và chỉ dẫn mà mỗi người cần đến, đồng thời cả tầm quan trọng của việc tạo điều kiện để họ tự đưa ra quyết định về lộ trình và tốc độ di chuyển chính xác.

Thực hành

  • Mô tả con đường dẫn tới thành công một cách nhiệt huyết và theo kiểu mọi người có thể hình dung được.
  • Mô tả các thành tố tạo thành lối đi ấy, có thể là một con đường nhỏ hẹp hoặc một tuyến cao tốc rộng lớn, nhằm lôi kéo óc tưởng tượng của các thành viên trong nhóm.
  • Tạo nên hiểu biết rõ ràng về những cột mốc trên đường.
  • Xây dựng tinh thần chấp nhận rằng đây là con đường có thể thực hiện, nhưng cũng ẩn chứa những bất ngờ.
  • Nhận biết nhịp độ cần có để tới được điểm đích, và cả nhịp độ mà từng thành viên sẵn lòng và đủ khả năng đi theo.