Ở thế kỷ 21 người ta thường có vẻ bị ám ảnh về bản thân (có lẽ cũng là nét chung với những người ở thế kỷ 19, 18, hoặc thậm chí là thế kỷ 12).

Trong trường hợp đó, các tạp chí xuất bản định kỳ thường thích công bố nghiên cứu cho chúng ta biết đôi điều hấp dẫn về bản thân hoặc về những người mà có thể chúng ta biết – và nghiên cứu như thế có thể trở thành ưu thế của bạn.

Ý tưởng

Có nhiều nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng được công bố hằng năm ở các tạp chí học thuật. Đa số chúng đều không gây được sự chú ý, mà thật ra thì có nhiều nghiên cứu cũng chẳng đáng được đề cập đến, nhưng đôi khi nghiên cứu sẽ mang lại thông tin rất thú vị. Nếu có liên quan đến ngành kinh doanh của bạn, thì nó có thể đưa đến một bài báo ở các tờ báo chủ đạo.

Ví dụ, một nghiên cứu tiết lộ những người đeo kính sát tròng thường có khả năng thu hút đối phương cao gấp bốn lần những người đeo kính. Nghiên cứu này rất có lợi với công ty sản xuất kính sát tròng.

Rà soát các tạp chí hàn lâm cần phải tốn rất nhiều thời gian – thường thư viện các trường đại học sẵn sàng cho bạn duyệt tìm tạp chí nếu bạn không hỏi mượn hoặc không gây phiền hà gì cho người thủ thư, và thường bạn chỉ cần đọc phần tóm tắt để xem bài viết có ích lợi gì không. Bỏ ra một hoặc hai tiếng thường đã có thể đem lại hai ba bài viết rồi.

Đương nhiên, nghiên cứu thế này có độ tin cậy cao. Bạn sẽ không khó khăn gì trong việc xây dựng uy tín với các tạp chí xuất bản định kỳ mà bạn gửi bài viết đến.

Ứng dụng

  • Liên hệ tác giả bài viết và nói cho họ biết điều bạn đang dự tính. Đây là phép lịch sự, và có thể mang lại nhiều thông tin hơn và/hoặc biết được những kết quả nghiên cứu sắp tới.
  • Ghi chú nguồn thông tin. Các tờ báo thể nào cũng muốn biết nơi bạn tìm được nghiên cứu đó.
  • Nếu cần, hãy làm việc với những người nghiên cứu để tạo thêm nhiều kết quả hữu ích trong tương lai.