Coi câu hỏi là chìa khóa khai mở

Tìm ra đúng câu hỏi có thể còn quan trọng hơn cả xác định giải pháp. Ý tưởng Một nhà lãnh đạo hiệu quả ở vai trò huấn luyện không mách cho nhân viên của mình biết giải pháp cho mọi vấn đề. Bạn có thể cung cấp những thấu suốt và lợi ích từ […]

Đọc tiếp

Dành không gian suy ngẫm

Dành ít nhiều không gian suy ngẫm là căn bản để có thể đạt tới những kết quả bền vững. Mức độ suy xét cần thiết khác nhau tùy từng cá nhân và tập thể. Ý tưởng Kết quả tất yếu của việc đặt ra một câu hỏi hay chính là dành không gian để […]

Đọc tiếp

Chú trọng vào bằng chứng

Nguyên tắc luôn trở về với câu hỏi “bằng chứng là gì?” có thể đảm bảo các quyết định và hành động luôn dựa trên thực tế chứ không phải tưởng tượng xa vời. Ý tưởng Câu hỏi “bằng chứng nào là quan trọng?” có thể giúp đặt nền tảng cho một cuộc thảo luận […]

Đọc tiếp

Làm rõ các mục tiêu của tổ chức

Làm rõ hết mức có thể các mục tiêu của một tổ chức sẽ mang lại một bối cảnh quan trọng để các cá nhân và tập thể phát triển những bước đi cụ thể tiếp theo. Ý tưởng Bất kể bạn đang ở cấp nào trong tổ chức, bạn đều có thể mang lại […]

Đọc tiếp

Thực tế về các khả năng

Định hình các khả năng và miêu tả chúng một cách thực tế, hấp dẫn và có thể thực hiện là cốt yếu để xây dựng ý thức cùng khám phá và cùng chung mục đích. Ý tưởng Vai trò của bạn ở vị trí lãnh đạo là thường xuyên miêu tả bối cảnh rộng […]

Đọc tiếp

Thấu hiểu động cơ

Phát huy tối đa hiệu quả nhân viên của bạn đồng nghĩa với việc thấu hiểu cả năng lực lẫn giá trị và động cơ của họ. Ý tưởng Khi bạn muốn tuyển dụng ai đó, bản sơ yếu lý lịch (CV) của họ bày ra những văn bằng chứng chỉ và kinh nghiệm cho […]

Đọc tiếp

Lắng nghe cảm xúc

Cố gắng lắng nghe những cảm xúc đằng sau từ ngữ và quan sát tác động lẫn nhau giữa cảm xúc với đối thoại bằng lời có thể rất hữu ích. Ý tưởng Dữ liệu luôn luôn được truyền phát thông qua cảm xúc. Tất cả chúng ta đều chịu tác động từ cảm xúc […]

Đọc tiếp

Tin vào trực giác

Trực giác của bạn dựa trên kinh nghiệm và các giá trị của riêng bạn nên nó luôn mang lại những cách nhìn quí báu, cần qua kiểm chứng để đảm bảo tính thiết thực. Ý tưởng Ta có thể dễ dàng gạt bỏ trực giác của mình, coi đó là cảm tính và xúc […]

Đọc tiếp

Cho phép phản ứng lý trí và cảm tính

Mỗi người đều đưa ra một hỗn hợp những phản ứng lý trí và cảm xúc. Ta cần tạo điều kiện cho cả hai thứ ấy trong cách ta huấn luyện các cá nhân và tập thể. Ý tưởng Mỗi người chúng ta ý thức rằng trước bất kỳ tình huống nào chúng ta cũng […]

Đọc tiếp