Đi bộ

Tôi đã đề cập đến năng suất bán hàng ở đâu đó trong trang web này. Thật rõ ràng là bạn ngày càng dành nhiều thời gian với khách …

Tự định chuẩn

Bạn có thể bán hàng khá giỏi (dù là tự bạn nói như thế), nhưng bạn có biết bạn như thế nào so với những người khác không, không …

Chiến thuật lớn

Không chỉ có một số khách hàng khác biệt với những khách hàng khác (quyển sách này cũng đã từng nhấn mạnh rằng các khách hàng cần những cách …