Đa số tin tức đến và đi trong ngày – chuyện đang là tin nóng hổi ngày hôm nay sẽ trở thành cũ rích vào ngày mai. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ, và những ngoại lệ này có thể mang đến những cơ hội tuyệt vời cho các công ty. Các cuộc tổng tuyển cử, công bố ngân sách, và các sự kiện hàng năm như Guy Fawkes Night (Đêm Lửa) hoặc Giáng sinh có thể cung cấp thời điểm cho những bản tin thời sự.

Ý tưởng

Hay nói đúng hơn là những ý tưởng. Một công ty quần áo đã công bố danh sách những đại biểu Quốc hội ăn mặc đẹp (và ăn mặc xấu) nhân một cuộc tổng tuyển cử. Đây là một tin hài hước, hấp dẫn đem lại góc nhìn thoải mái về điều vốn là một chủ đề nghiêm túc.

Every Budget, một công ty kế toán ở miền tây nam nước Anh xuất bản danh sách gồm mười dự đoán, và trả 500 bảng cho bất kỳ dự đoán nào không có trong bài diễn văn của Thủ tướng. Các công ty khác tổ chức các sự kiện gây quỹ cho chương trình Children in Need hay các chương trình gây quỹ từ thiện thường lệ khác, hoặc ăn ké những sự kiện như giải London Marathon chẳng hạn.

Những sự kiện thường kỳ mang đến cơ hội bất tận cho các hoạt động PR: hầu như bất kỳ sự kiện thường kỳ nào cũng có thể trở thành lợi thế của bất kỳ doanh nghiệp nào có chút đỉnh ý tưởng sáng tạo.

Ứng dụng

  • Tin thời sự xứng đáng để đeo đuổi.
  • Giữ khía cạnh nhẹ nhàng thoải mái cho câu chuyện của bạn: đa số tin thời sự đều nghiêm chỉnh.
  • Hãy chuẩn bị trước – bạn đương nhiên biết sự kiện sẽ diễn ra khi nào, nên bạn có thể sẵn sàng kịp lúc.