Cuộc sống là thực tại. Chúng ta chỉ sống có một lần duy nhất dù không ngừng học hỏi từ những kinh nghiệm khác nhau.

Ý tưởng

Có nguy cơ là ta coi cuộc đời như một trò chơi để không ngừng thử nghiệm các khả năng. Ta có thể khám phá xem kỹ năng nào của mình áp dụng hiệu quả nhất trong môi trường làm việc. Không ngừng thử nghiệm là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải biết tập trung và quyết định tiếp theo đây ta làm gì.

Chuẩn bị hiệu quả là rất quan trọng. Luyện tập phỏng vấn rất có giá trị khi chuẩn bị đối mặt với các câu hỏi có thể được đưa ra tại buổi phỏng vấn. Diễn tập luôn cần thiết cho quá trình chuẩn bị, nhưng chỉ thực sự có ích nếu giúp ta tiếp cận buổi diễn chính thức với sự tự tin và linh hoạt phản ứng trước những áp lực to lớn nhất.

Làm việc trong một tổ chức nghĩa là ta luôn trình diễn. Ta sẽ có tác động nhất định dù muốn hay không. Theo nghĩa đó ta không thể diễn tập bởi các cộng sự cũng như nhân viên luôn đánh giá hành động của ta. Mọi đóng góp của ta là thực.

Trong môi trường làm việc chúng ta luôn học hỏi và luôn phát triển hiệu suất và đóng góp. Ảnh hưởng cá nhân sẽ tăng lên khi ta cải thiện những gì ta nói những việc ta làm.

Đời sống công sở không phải là một vở kịch có kịch bản rõ ràng, lời thoại định sẵn và kết quả đã được biết trước. Kịch tính trong công việc thay đổi không ngừng. Luôn có những tình huống bất ngờ và các nhân vật đến rồi đi không ai biết trước. Ta sẽ phải không ngừng tiến hóa vai diễn của mình trong “vở diễn” công việc này.

Thực hành

  • Coi công việc là một vở diễn mà trong đó bạn là nhân vật chính.
  • Hãy nhớ rằng mọi người luôn quan sát bạn và mọi biểu hiện của bạn sẽ ảnh hưởng tới cách đánh giá của họ.
  • Thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh.
  • Không quên lời thoại của mình nhưng cũng sẵn sàng thay đổi để phù hợp với tình hình đang chuyển biến.
  • Coi cuộc sống như một vở kịch không ngừng bí ẩn chứ không phải là buổi diễn tập.