Những chương trình truyền hình nổi tiếng cho ta cơ hội bất tận để nắm bắt cơ hội PR. Việc những chương trình thực tế và “làm thế nào” dần chiếm lĩnh truyền hình cung cấp cho hầu hết mọi doanh nghiệp cơ hội ăn theo chương trình nổi tiếng.

Ví dụ: các chương trình nấu ăn trình chiếu những công thức mà hiếm khi đạt kết quả mỹ mãn khi tự nấu ở nhà: đây là cơ hội cho một bếp trưởng nhà hàng giải thích việc đầu bếp trên tivi sắp xếp như thế nào để sáng tạo món ăn. Tương tự, một nhà buôn đồ cổ hoàn toàn có thể kiếm lời từ sự nổi tiếng của chương trình Antiques Roadshow.

Chương trình truyền hình hấp dẫn là phải nói về con người và kinh nghiệm của họ, và công tác PR hiệu quả cũng thế. Chắc hẳn phải có vô khối cơ hội cho mọi người.

Ý tưởng

Chuẩn bị sẵn giấy bút khi xem tivi. Có nhiều khả năng bạn sẽ bắt gặp những chương trình có liên quan đến ngành của bạn, vậy sẽ tương đối dễ dàng ghi chú bất cứ điều gì đập vào mắt mà bạn xem là cơ hội để ăn theo. Bạn cần phải nhanh nhạy nhằm nắm lấy cơ hội khi còn đang sốt dẻo và trước khi có ai đó nhảy vào.

Hẳn là bạn sẽ đủ khả năng đề cập đến hầu hết những gì xảy ra trong chương trình, song bạn có thể cần phải thận trọng trong việc sử dụng tên những người có mặt trong chương trình.

Các chương trình thời sự cũng cung cấp cơ hội bình luận – cho dù tất cả những gì bạn làm chỉ là viết bài cho cột thư bạn đọc của tờ báo địa phương thì việc đó cũng tạo điều kiện cho bạn nổi tiếng hơn một chút. Các doanh nghiệp thường lơ đễnh trong việc tự quảng bá theo cách này – tuy nhiên PR là vậy đó!

Ứng dụng

  • Đừng bao giờ xem tivi (hay đọc báo) mà không có giấy bút kèm theo.
  • Hành dộng nhanh – các tin nóng kiểu này thường nguội sớm, và đôi khi người khác lại nhanh chóng nhảy vào.
  • Chuẩn bị tinh thần để bình luận hoặc cung cấp lời khuyên về bất cứ việc gì có liên quan tới ngành của bạn.