Có mục tiêu cụ thể về di sản bạn muốn tạo lập cung cấp tiêu điểm giá trị giúp đảm bảo ảnh hưởng cá nhân của bạn được điều hướng rõ ràng.

Ý tưởng

Di sản bạn để lại có thể hữu hình hoặc vô hình. Di sản một kiến trúc sư để lại là ngôi nhà họ đã thiết kế. Di sản kỹ sư cầu đường để lại là con đường cao tốc họ tham gia xây dựng. Di sản người giáo viên để lại là những con người trưởng thành trong hai mươi năm sau.

Bạn muốn để lại di sản như thế nào? Câu hỏi đó tạo trọng tâm cho những đóng góp bạn muốn mang lại. Khát vọng sáng tạo di sản tạo ra động lực thúc đẩy dạng ảnh hưởng cá nhân bạn muốn có và giúp nhìn rõ các cơ hội cho bản thân và cách tận dụng chúng tốt nhất. Có khi bạn phải đối mặt với một tương lai bất định hay những trở ngại phải vượt qua. Nhưng càng xác định rõ cơ hội để tiến lên thì càng tạo ra tiến bộ tất yếu.

Có những lúc bạn cảm thấy nguồn lực thật chặt chẽ và thay đổi tích cực là bất khả thi, nhưng thường khi nguồn lực bị giới hạn lại là cơ hội đặt ra câu hỏi về cách làm hiện có, chủ trương và rồi tiến hành thay đổi để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Bạn nên tập trung vào công việc mình đang làm trước khi nghĩ tới di sản mình muốn để lại. Những di sản có ý nghĩa nhất thường là về con người. Cách tiếp cận và những giá trị bạn mang lại sẽ được chuyển giao cho các thế hệ tiếp theo.

Khi còn đảm trách vai trò giám đốc và tổng giám đốc trong chính phủ Anh, tôi tham gia soạn thảo các chính sách mang lại lợi ích cho nhiều người khác nhau. Nhưng điều khiến tôi đặc biệt vui sướng chính là gặp lại những người đã từng làm việc cùng tôi mười hay hai mươi năm về trước và được nghe họ nói về những điều họ học hỏi được khi làm việc cùng nhau.

Thực hành

  • Bạn muốn để lại kiểu di sản nào?
  • Kiểu di sản đó đã tác động thế nào tới sức ảnh hưởng cá nhân bạn muốn đạt được?
  • Bạn muốn để lại di sản trong phạm trù sự kiện hay con người?
  • Bước tiếp theo trong quá trình tạo dựng di sản của bạn là gì?