Thể hiện sự tận tâm với một hoạt động đặc biệt hay tạo ra sự tận tụy nơi người khác sẽ củng cố sức ảnh hưởng của bạn. Khi bạn không tận tâm, những người hiểu rõ bạn sẽ nhận ra ngay lập tức.

Ý tưởng

Khi bạn tận tâm với một công việc nào đó, nhiệt huyết và sức mạnh của bạn sẽ tỏa sáng. Sự tận tâm đó sẽ nhanh chóng truyền sang người khác và khiến họ có thái độ tương tự.

Chúng ta thể hiện sự tận tâm qua cả lời nói và hành động. Sự tận tâm có thể được nhận biết qua nét mặt. Tận tâm không có nghĩa là hành động điên cuồng, mà là kiên định với các giải pháp và khả năng vượt qua thất bại và không để chúng xói mòn sự tự tin hay sức thuyết phục.

Sự tận tâm thể hiện ở chất lượng của sự đóng góp của bạn chứ không nhất thiết ở số lượng. Chẳng phải làm việc 24/7 mới là tận tâm. Điều quan trọng là bạn phải hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ đang làm và vạch ra giới hạn giữa công việc với những hoạt động khác theo cách củng cố bổn phận của chúng ta với các khía cạnh khác của đời sống.

Nếu sự tận tâm với công việc bắt đầu tan biến, sự tự tin của chúng ta sẽ giảm đi và khả năng đưa ra những quyết định khó khăn chắc chắn bị ảnh hưởng. Những người hiểu rõ bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự thiếu tận tâm của bạn và việc này sẽ có tác động tiêu cực.

Khi sự tận tâm suy giảm, mà không tránh khỏi lúc này lúc khác sẽ thế, quan trọng là cần trung thực với chính mình và với những người đáng tin cậy trong nhóm về điều đang xảy ra. Những cuộc thảo luận trung thực với đồng nghiệp thân thiết có thể tạo ra cảm giác tận tâm mới mẻ hoặc chuyển cho người tận tụy hơn để đưa hoạt động tiến lên.

Để sự tận tâm đạt hiệu quả là đem đến năng lượng trí tuệ lẫn cảm xúc, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất là người tận tâm với công việc nhưng cũng biết nghỉ ngơi và tận hưởng các hoạt động khác để có thể quay trở lại công việc trong sự hào hứng và tươi mới.

Thực hành

  • Nhận thức rõ bạn tận tụy với việc gì và thờ ơ với việc gì.
  • Sẵn sàng chia sẻ sự tận tâm với người khác theo cách khích lệ họ thay vì kìm hãm năng lượng của họ.
  • Để ý khi nào sự tận tâm của bạn suy giảm và chia sẻ sự lo ngại của mình với những người đáng tin cậy.
  • Hiểu được rằng sự tận tâm của bạn sẽ tạo ra sự tận tâm ở người khác.
  • Hãy đảm bảo rằng sự tận tâm của bạn được xây dựng trên những cơ sở vững chắc.