Bạn càng thể hiện sức ảnh hưởng thì bạn càng trở nên có ảnh hưởng. Khi bạn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình, người khác sẽ muốn tìm đến bạn và gây ảnh hưởng với bạn về cách nghĩ của họ.

Ý tưởng

Một người được xem là có ảnh hưởng sẽ khiến người khác muốn lắng nghe họ và tìm cách tác động tới họ vì họ có sức ảnh hưởng. Đó là một vòng tuần hoàn mà kết quả của việc bạn chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình sẽ khiến tầm ảnh hưởng của bạn tăng lên; vậy làm cách nào để bạn có thể nắm chắc vòng tuần hoàn đó?

Hồi còn giữ vị trí giám đốc tài chính của một cơ quan trong chính phủ Anh, một phần trong công việc của tôi chính là tạo ảnh hưởng với Kho bạc nhà nước cũng như nhiều cơ quan chính phủ khác. Khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những đối tác chiến lược sẽ quyết định sức ảnh hưởng mà tôi có được. Thành công không có nghĩa là thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà là tạo dựng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng trong đó quan điểm của tôi được lắng nghe, và tầm nhìn của tôi được tính đến trong các kết luận cuối cùng.

Khi bạn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình, người khác thường sẽ dành sự quan tâm đặc biệt tới những gì bạn đề xuất. Đôi khi tổng hợp các kết quả có được từ sức ảnh hưởng của mình là rất hữu ích; có thể coi như một sự kiểm kê. Không có nghĩa là bạn la toáng lên về thành công của mình, mà là đảm bảo một cách lặng lẽ và nhất quán rằng mọi người ghi nhận tiến bộ và đóng góp của bạn.

Khi người khác bắt đầu tìm kiếm quan điểm của bạn có nghĩa là bạn đã bắt đầu được xem là có sức ảnh hưởng. Khi người khác muốn lắng nghe lời tư vấn của bạn, hãy cố gắng dành thời gian để củng cố mối quan hệ để người ta muốn tìm đến ý kiến của bạn.

Khi người khác ra đề xuất một giải pháp nào đó mà bạn có thể giúp tạo ảnh hưởng, cũng đừng quá để tâm nếu công lao không được quy cho bạn. Nếu bạn nổi tiếng là nguồn tư vấn cho người khác thì bản thân việc đó sẽ xây dựng danh tiếng cho bạn.

Thực hành

  • Nhận thức đầy đủ về các phương cách khác nhau để tạo ảnh hưởng tới người khác.
  • Cho phép người khác vận dụng những ý tưởng, suy nghĩ của bạn, đề nghị họ ghi nhận sự hỗ trợ của bạn một cách khiêm tốn.
  • Kiểm kê định kỳ những đóng góp của cá nhân bạn cũng như nhóm của bạn.
  • Chấp nhận rằng cách hiệu quả nhất để tạo sức ảnh hưởng bền vững chính là giúp người khác tự đưa ra kết luận.
DMCA.com Protection Status