Sẵn sàng nhìn vấn đề trong bối cảnh mở rộng hơn nhưng luôn quay lại điều bạn đặt trọng tâm. Hãy cẩn trọng nếu trọng tâm chú ý của bạn phai nhạt.

Ý tưởng

Trong mắt một cung thủ chỉ có đích ngắm còn điều người chạy đua luôn tập trung trong đầu chính là vạch đích. Cầu thủ bóng chày luôn tập trung vào trái bóng đang bay về phía anh ta. Khả năng có thể tập trung cao độ tại một thời khắc đặc biệt chính là một năng khiếu quí giá.

Thành công sẽ đến nếu ta có thể tập trung vào việc quan trọng nhất ở một thời điểm, từ đó có thể nhanh chóng xác định ưu tiên tương ứng. Tập trung không chỉ là không ngừng hướng tới một mục tiêu cụ thể nào đó. Tập trung là khả năng sắp đặt các mục tiêu khác nhau và chuyên tâm giải quyết từng mục tiêu một.

Chúng ta đạt được ảnh hưởng cá nhân khi người khác tin vào cách ta xử lý vấn đề bằng sự minh bạch và nhiệt tình, kết hợp khả năng tập trung cao độ vào những mục tiêu hay nhiệm vụ khác nhau. Đây không phải là nỗ lực siêu nhân để tập trung cùng lúc 200 nhiệm vụ khác nhau! Đây là khả năng chọn lọc và tập trung vào những nhiệm vụ trong danh sách giới hạn tại từng giai đoạn phát triển.

Có một câu châm ngôn rất hay: “Hãy giao nhiệm vụ khẩn cấp cho một người bận rộn”, và điều này đúng trong đời thực. Một người có khả năng tập trung hiệu quả vào các nhiệm vụ khác nhau thường có khả năng giải quyết một vấn đề cấp thiết phát sinh. Tuy nhiên người đó phải đưa ra quyết định nhiệm vụ nào nên bỏ qua hay chuyển cho ai khác để lấy chỗ cho yêu cầu mới đó.

Thực hành

  • Hãy quan sát và học hỏi những người có khả năng tập trung cao.
  • Xác định rõ bạn nên tập trung vào việc gì trong tháng tiếp theo để đạt được tác động như mong muốn.
  • Tìm cách thỏa thuận với sếp về điều bạn cần tập trung.
  • Rèn luyện nghệ thuật tập trung qua những nhiệm vụ hằng ngày.
  • Khi phải tập trung vào những công việc mới, cần sẵn sàng dừng lại hoặc thậm chí bỏ qua một số nhiệm vụ khác.