Khi chia sẻ sự do dự, ta thể hiện sự tin cậy và cho thấy mình cũng chỉ là con người. Giúp người khác vạch ra những sự do dự giúp ta có cơ sở để xử lý chúng trong tinh thần xây dựng.

Ý tưởng

Chúng ta ai cũng có sự do dự. Ngay cả những người tự tin nhất cũng không tránh khỏi có lúc ngần ngừ về một vài quyết định phải đưa ra.

Do dự không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, đó là cơ hội để dừng lại và cân nhắc xem liệu cách tiếp cận của chúng ta có đúng không và liệu ta có cần điều chỉnh quan điểm hay kế hoạch của mình không. Sự do dự bắt nguồn từ cảm giác bất an mà nhiều khi ta không thể lý giải hoàn toàn, đôi khi vô thức mách bảo ta rằng có chuyện gì đó không đúng.

Thường xuyên chia sẻ sự do dự sẽ khiến những người làm việc cùng bạn đánh giá bạn thiếu quyết đoán và không đáng tin cậy. Nhưng chia sẻ sự do dự của mình với những người bạn tin tưởng lại giúp bạn nhận được những ý kiến quí báu về bước tiếp theo nên thực hiện. Một khi ta nói hết những nỗi do dự của mình cùng người đáng tin cậy và tìm ra cách tiến lên, kết quả đạt được càng có sức tác động lớn hơn bởi các đồng nghiệp sẽ cảm thấy họ đã có phần đóng góp quan trọng trong quá trình đó.

Thực hành

  • Coi sự do dự là cơ hội để đánh giá lại cách đi tiếp.
  • Trao đổi sự do dự của bạn với những người đáng tin cậy và thảo luận các giải pháp lựa chọn.
  • Tìm cách xây dựng quan điểm chung về các bước tiếp theo cần thực hiện.
  • Thừa nhận rằng thể hiện sự do dự đôi khi lại giúp xây dựng uy tín cho bạn chứ không phải phá hủy nó.