Tiếp thị là nhằm tạo nên những đổi chác có lợi. Ngay chính từ ngữ bắt nguồn từ loại hình chợ trời cũng thể hiện nền tảng tương tác người mua-kẻ bán. Chợ trời chết lần mòn tại các quốc gia đã được công nghiệp hóa vì các công ty lớn (dù là nhà bán lẻ hay nhà sản xuất) chiếm được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô.

Tuy nhiên, đưa một sản phẩm trực tiếp ra chợ có rất nhiều ưu thế. Làm vậy nhà cung cấp và người mua có thể tiếp cận nhau không qua trung gian, và sẽ dễ dàng nắm rõ điều khách hàng muốn và cần hơn. Làm vậy sẽ khỏi phải chia lãi ròng cho bên trung gian (mặc dù các nhà bán sỉ lẫn nhà bán lẻ thường kiếm lãi ròng bằng cách tăng sản lượng). Làm vậy người bán, cùng với người mua, có thêm quyền kiểm soát đối với toàn bộ quá trình.

Làm toàn bộ chuyện này trên mạng có những ưu thế rõ ràng.

Ý tưởng

eBay ra đời vào khoảng năm 1995, và ban đầu được thành lập với tư cách là một trang đấu giá các giao dịch giữa khách hàng với nhau. Khi đó, eBay giống chỗ bán hàng linh tinh rẻ tiền hoặc sàn đấu giá trực tuyến hơn là một khu chợ trời thực thụ – nhưng mọi thứ dần phát triển từ dạo ấy.

Hiện nay có nhiều công ty bán hàng trên eBay. Trang web cho phép các công ty lập “quầy” bán hàng, với mức giá cố định thay vì bán đấu giá. Có quầy hàng cực kỳ có lợi, nhất là khi tính đến lượng khách hàng tiềm năng mà bạn có thể tiếp cận.

Thực hành

  • Khách hàng eBay thường là những tay săn món bở nhạy giá. Có thể bạn phải giữ giá thấp.
  • eBay có quy tắc rất chặt chẽ – phải bảo đảm là bạn hiểu rõ và chấp nhận chúng.
  • Ý tưởng này hiệu quả nhất khi áp dụng cho các thương hiệu nổi tiếng. Phải nhớ rằng các khách hàng tiềm năng không thể xem xét sản phẩm một cách dễ dãi.
  • Hãy chuẩn bị tâm lý là mọi người sẽ trả hàng lại nếu họ không thích, tương tự như trường hợp bán hàng qua bưu điện vậy.