Có những lúc bạn biết rõ mình sẽ không thay đổi lập trường. Hiểu rõ về các luận điểm cần giữ vững mang lại cho bạn sự tự tin để là chính mình và thể hiện quan điểm của bạn.

Ý tưởng

Đôi khi ta bị đẩy đi xa hơn mức ta sẵn lòng làm. Ta có thể được yêu cầu phải nói điều mà bản thân không cho là đúng. Ta biết mình cần giữ vững lập trường. Ta làm rõ mình sẽ không nói điều không đúng.

Chúng ta muốn tìm kiếm sự ủng hộ của ai đó để họ phát biểu nhân danh chúng ta. Khi họ nói sẽ ủng hộ bạn trong lĩnh vực này để đổi lấy sự ủng hộ của bạn đối với họ trong lĩnh vực khác, bạn có thể coi đó là một sự trao đổi hợp lý. Trường hợp khác bạn có thể nói rằng bạn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các luận điểm do đồng nghiệp đưa ra, nhưng không đảm bảo sẽ ủng hộ họ trừ khi họ chứng minh được tính thuyết phục của các luận điểm đó.

Nếu là một chuyên gia kinh tế, bạn có thể đưa ra lời tư vấn đối với giá trị của một loại hình đầu tư cụ thể nào đó. Bạn hiểu rõ những lợi thế tiềm năng nhưng cũng nhận ra các nguy cơ và bởi thế không thể đưa ra đề nghị dứt khoát. Những người khác trong cơ quan gây áp lực để bạn phải thay đổi quan điểm và ủng hộ mạnh mẽ cho dự án này. Thế nhưng bạn biết rằng đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi bạn phải giữ vững lập trường. Bạn sẵn sàng đưa ra một vài cảnh báo theo đúng năng lực chuyên môn nhưng vẫn giữ vững quan điểm của mình trên lập trường nghề nghiệp và không có sự đe dọa nào có thể khiến bạn khuất phục.

Giữ vững lập trường chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bạn phải nhận thức hết sức rõ ràng vì sao mình giữ vững lập trường và đưa ra lập luận thuyết phục. Có thể bạn nghĩ rằng giữ vững lập trường sẽ gây nguy hiểm đến ảnh hưởng cá nhân của bạn. Nhưng thực tế là danh tiếng của bạn sẽ được nâng lên thay vì giảm đi nếu lập luận bạn đưa ra có cơ sở vững chắc và được trình bày một cách ngay thẳng và cân bằng.

Thực hành

  • Hiểu rõ sự chính trực nghề nghiệp mách bảo bạn điều gì trong những tình huống gây tranh cãi.
  • Sẵn sàng giữ vững lập trường khi bạn tin là cần thiết.
  • Chuẩn bị cho người khác về việc bạn phải giữ vững lập trường để họ không cảm thấy bất ngờ hoặc bị xúc phạm bởi hành động của bạn.
  • Luôn đưa ra lập luận rõ ràng và thuyết phục cho việc giữ vững lập trường của mình.
  • Chấp nhận rằng việc giữ vững lập trường có thể dẫn tới sự chỉ trích trước mắt, nhưng về lâu dài nó sẽ củng cố cho uy tín của bạn.