Xây dựng một đội ngũ những người ủng hộ và mến mộ bạn sẽ giúp bạn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong cơ quan bạn đang làm việc.

Ý tưởng

Xây dựng được một mạng lưới những người ủng hộ luôn có giá trị to lớn. Đây là một lợi ích ăn theo từ sự đóng góp của bạn cho tổ chức. Khi người ta thấy bạn đem lại giá trị gia tăng, họ sẽ có thiên hướng muốn hỗ trợ và liên kết với bạn.

Một lãnh đạo giỏi tạo ra đội ngũ người đi theo là kết quả của những điều họ làm lẫn cách họ làm. Nếu người bên trong lẫn bên ngoài công ty thấy bạn dễ tiếp cận và nhạy bén, có nhiều khả năng họ ủng hộ bạn và các ý tưởng của bạn.

Bạn càng công nhận đóng góp và hỗ trợ của người khác thì họ càng có xu hướng ủng hộ bạn. Xây dựng đội ngũ ủng hộ bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn là việc đáng nỗ lực. Khi nhân viên lễ tân tại văn phòng làm việc nghĩ tốt về bạn, họ có thể trở thành một trong những người ủng hộ bạn lớn tiếng nhất. Đội ngũ những người mến mộ sẽ tăng lên đáng kể khi bạn biết đối xử như nhau với mọi người bất kể vai trò hay cấp bậc của họ là gì, ghi nhận giá trị và đóng góp của họ.

Hãy nhớ rằng người mến mộ có thể thay đổi. Tương tự như sự thay đổi của thời trang – những người ủng hộ bạn tháng này có thể chuyển qua ủng hộ người khác trong tháng sau. Điều quan trọng là không ngừng nỗ lực củng cố chất lượng trong các mối quan hệ.

Thực hành

  • Nhận thức rằng bạn sẽ luôn tạo ra những người ủng hộ hoặc chỉ trích.
  • Thường xuyên thể hiện sự đánh giá cao những gì người ta làm cho bạn.
  • Hiển thị bất cứ lúc nào có thể và cho thấy bạn quan tâm người khác.
  • Chứng tỏ bạn sẵn sàng đưa ra các quyết định khó khăn vì lợi ích của công ty.
  • Đừng quá kỳ vọng rằng những người theo bạn sẽ luôn công khai ủng hộ bạn.