Đảm bảo có những kỳ vọng rõ ràng lúc nào cũng đáng giá. Nếu có sự mơ hồ hay bất định thì thể nào cũng có người thất vọng. Tầm ảnh hưởng cá nhân của bạn sẽ được tối đa hóa nếu những gì bạn kỳ vọng là rõ ràng và thực tế.

Ý tưởng

Nếu kỳ vọng của bạn và của sếp khác nhau, sẽ có người không vui. Có thể bạn cảm thấy đã đạt được kỳ vọng của mình trong khi đó sếp của bạn tự hỏi tại sao bạn tỏ ra mãn nguyện khi mà kỳ vọng của sếp không được thực hiện. Thống nhất trước về kỳ vọng sẽ làm giảm tình thế khó xử do nhập nhằng và bạn rõ ràng hơn về những mục tiêu phía trước.

Kỳ vọng không tránh khỏi thay đổi vì các yếu tố khách quan. Nhưng có khác biệt giữa việc thay đổi kỳ vọng trong tâm trí bạn với việc thống nhất về những kỳ vọng mới với những người bạn làm việc cùng.

Xây dựng những kỳ vọng rõ ràng đòi hỏi lường trước giữa tham vọng và tính hợp lý, kết hợp giao tiếp hiệu quả với những người có tác động đến kết quả cuối cùng. Những kỳ vọng được chia sẻ sẽ tạo nên sự liên kết mạnh mẽ công sức và sự tập trung hướng tới hoàn thành những kỳ vọng đó.

Nếu không có kỳ vọng thì rất khó đánh giá tiến bộ và có thể tạo ra những kết quả tùy tiện. Nếu kỳ vọng là quá cứng nhắc thì sẽ trở nên lỗi thời và lạc nhịp bởi chúng không thích ứng được hoàn cảnh thay đổi.

Khi kỳ vọng không rõ ràng, bạn cần phải hết sức nỗ lực để xác định chúng sao cho cả bạn lẫn sếp đều nhận thức rõ ràng về những kết quả mà bạn đem lại. Khi bạn nhất trí được với sếp về những kỳ vọng cụ thể nào đó và sau đó hoàn thành, uy tín của bạn sẽ tăng lên và tầm ảnh hưởng cá nhân cũng được nâng cao.

Thực hành

  • Xác định rõ những kỳ vọng cá nhân trong bất cứ hoạt động nào.
  • Hiểu rõ những gì sếp đang kỳ vọng.
  • Thống nhất những kỳ vọng với sếp và chia sẻ chúng với những người làm việc bên cạnh bạn.
  • Nhất trí trước về cách đánh giá kỳ vọng và cân nhắc thay đổi của tình hình.
  • Có những cột mốc để kiểm chứng sự tiến bộ hướng tới kỳ vọng.
  • Luôn rà soát tính khả thi cũng như tham vọng của kỳ vọng.