Có những thời điểm ta chỉ muốn buông tay đầu hàng và từ bỏ. Có thể điều đó đúng khi cần dành năng lượng cho những hướng đi khác, nhưng việc tự bỏ và đánh mất nhiệt huyết sẽ tàn phá chính mình.

Ý tưởng

Tầm ảnh hưởng cá nhân được tăng cường bởi sự quả quyết và lòng kiên trì của chúng ta. Đôi khi chúng ta bế tắc và cảm thấy như thể không có lối thoát. Có nguy cơ chúng ta ngã lòng, mất dần niềm tin và sức lực tiêu tan.

Khi gặp chướng ngại vật ta có thể quyết định đi đường vòng, vượt lên hoặc luồn qua, nhưng nếu ta từ bỏ thì chướng ngại vật vẫn sẽ ở đó. Luôn có những cách thức khác nhau để giải quyết những rào cản tưởng chừng không thể vượt qua. Bạn có thể tìm tới những nguồn tư vấn khác nhau, hoặc hợp sức với người khác để giải quyết rào cản.

Nếu lựa chọn từ bỏ có thể ta sẽ không được giao những dự án hay công việc tương tự như vậy nữa. Nhưng nếu chứng minh mình có thể thích ứng với tình huống, ta sẽ trở nên có tiếng về khả năng phản ứng nhanh và khả năng thích nghi. Từ bỏ nghĩa là thất bại và chán nản, trong khi chuyển hướng, học hỏi kinh nghiệm và tái tập trung năng lượng sẽ tạo dựng và duy trì lòng tự tin và uy tín.

Cũng có những dự án bị hủy bỏ, nhưng không phải do người ta từ bỏ. Một dự án bị hủy bỏ những vẫn đem lại uy tín nhiều hơn nếu sự thay đổi được dựa trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng những chứng cứ mới và sử dụng nguồn lực một cách tốt nhất. Danh tiếng của những người chỉ huy dự án trong tình huống đó không những không bị suy giảm mà còn tăng lên.

Thực hành

  • Hãy lưu tâm khi năng lượng của bạn bắt đầu suy giảm và bạn cảm thấy muốn từ bỏ.
  • Nhận ra mong muốn từ bỏ đó có tác động gì đối với năng lượng và quyết tâm của bạn.
  • Tìm cách biến mong muốn từ bỏ thành giải pháp vượt qua trở ngại.
  • Coi các rào cản là những cơ hội để làm khác đi thay vì từ bỏ.
  • Không quên sử dụng sự từ bỏ như là một bước lùi chiến lược khi có bằng chứng mới.