Nếu bạn đã xác định rõ điều nên nói hoặc nên làm là đúng đắn, sau khi kiểm tra cẩn thận quan điểm của mình thì đừng nên trì hoãn hành động một cách vô cớ.

Ý tưởng

Tìm kiếm sự hoàn hảo có thể trở thành sự kiềm hãm. Chúng ta không ngừng tìm kiếm lời giải tối ưu, nhưng đôi khi chỉ cần giải pháp tốt là đủ – không cứ phải là hoàn hảo.

Có những thời điểm thích hợp có thể dễ thuyết phục ai đó hơn, hoặc sáng kiến bạn đưa ra dễ nhận được những phản hồi tích cực hơn. Khi thời điểm thích hợp tới, đừng trì hoãn mà hãy hành động ngay. Điều đó không có nghĩa là vội vã hành động mà không cân nhắc trước các lựa chọn. Mà đó là đã xác định rõ điều đúng nên làm, đánh giá tình hình, và hành động. Nếu bạn tạo được danh tiếng về khả năng xác định rõ các bước cần làm tiếp theo, thể hiện năng lực đánh giá tình hình nhanh chóng và cẩn thận, rồi có hành động quyết đoán, thì tầm ảnh hưởng của bạn luôn được nâng cao.

Đôi khi ta cảm thấy luôn có câu trả lời tốt hơn. Ta muốn có thêm chứng cứ và phân tích và cân nhắc quan điểm của nhiều người khác nhau. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, nhưng tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi quyết định cuối cùng đưa ra không còn phù hợp nữa. Bạn có thể suy nghĩ rất lâu và cẩn thận về khả năng ứng tuyển vào một công việc nào đó, nhưng nếu bạn cứ mãi trì hoãn và rồi ngày hết hạn nộp hồ sơ qua đi, suy nghĩ của bạn trở thành công cốc. Nếu bạn chần chừ trước một cơ hội kinh doanh hiếm có, luôn có người khác sẵn sàng tiến vào thị trường và tước đi cơ hội của bạn.

Thực hành

  • Cân nhắc cẩn thận tương quan giữa hành động bạn muốn thực hiện và thời điểm thích hợp.
  • Nhớ rằng bản thân sự trì hoãn cũng đã là một quyết định.
  • Suy nghĩ khách quan về hành động đúng đắn và thời điểm thích hợp để thực hiện nó.
  • Khi bạn có khuynh hướng trì hoãn một hành động, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn trước khi kết luận đó là việc đúng nên làm.
  • Chấp nhận việc trì hoãn một quyết định đôi khi là đúng đắn nếu vấn đề sẽ tự giải quyết khi bị bỏ mặc một thời gian.