Mạng lưới kết nối của bạn là một nguồn lực quí báu. Khi bạn giới thiệu một người với người khác và việc đó đưa tới những kết quả tốt đẹp, vai trò của bạn sẽ được công nhận là một đóng góp quan trọng.

Ý tưởng

Theo thời gian chúng ta xây dựng mạng lưới kết nối với những người mình từng làm việc cùng, những người có cùng kinh nghiệm và sự tin cậy lẫn nhau. Mạng lưới kết nối thường xoay quanh nơi làm việc hay những hiệp hội nhà nghề tập hợp người ta lại với nhau. Sự phát triển của thư điện tử, tin nhắn và mạng xã hội khiến việc kết nối và liên lạc với những mạng lưới rộng lớn hơn trở nên dễ dàng hơn.

Thách thức đặt ra là làm thế nào sử dụng mạng lưới theo cách thỏa mãn được nhu cầu cá nhân lẫn nghề nghiệp. Đó không phải là việc thao túng người khác. Đó là việc nhận thức rằng chúng ta sống trong một cộng đồng rộng lớn hơn và rằng đưa mọi người kết nối với nhau có thể là đóng góp quí giá.

Các mạng xã hội có thể khiến bạn cạn kiệt thời gian, nhưng nếu sử dụng chúng một cách có trọng tâm, mạng xã hội có thể làm cho chúng ta phong phú hơn và tạo điều kiện cho người khác tìm được cách liên hệ với những người có thể giúp họ giải quyết vấn đề.

Bạn cần cẩn trọng trong việc chia sẻ mạng lưới kết nối. Có thể bạn bè hay đồng nghiệp của bạn không muốn bạn giới thiệu họ với những người khác và coi sự riêng tư của họ là tối cao. Chia sẻ mạng lưới kết nối cũng làm phát sinh nguy cơ người khác khai thác quan hệ của bạn rồi lờ bạn đi. Tuy nhiên đáng chấp nhận rủi ro đó nếu việc chia sẻ mạng lưới kết nối làm gia tăng tầm ảnh hưởng của bạn đối với nhiều người.

Thực hành

  • Mạng lưới kết nối của bạn có quy mô ra sao? Nó đang phát triển thế nào?
  • Bạn sử dụng mạng lưới kết nối như thế nào để thu thập hiểu biết về nhiều vấn đề đa dạng có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân?
  • Hậu quả tiềm ẩn của việc chia sẻ mạng lưới kết nối của bạn với các đồng nghiệp hiện tại là gì?
  • Bạn có thể sử dụng mạng xã hội rộng rãi hơn như một phương tiện để đạt được sự thấu hiểu cũng như tầm ảnh hưởng đối với người khác không?