Khả năng tổng hợp tốt chính là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới các bước tiếp theo và đảm bảo cho sự tiến triển. Một bản tổng kết hay là căn cứ cho bước tiếp theo.

Ý tưởng

Tổng hợp các điểm quan trọng của một cuộc thảo luận sẽ làm rõ bước tiếp theo và đem lại sức ảnh hưởng cá nhân to lớn.

Ta có thể ngại xen vào một cuộc đối thoại phức tạp hoặc khó khăn bởi ta không biết đáp án nào sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Điều cần thiết là có người tổng hợp các luận điểm chính và đúc kết những vấn đề nào cần được thảo luận thêm.

Người tổng hợp phải hết sức cẩn trọng để tóm tắt chính xác cuộc thảo luận. Nếu tổng hợp của bạn có vẻ thiên vị, uy tín của bạn sẽ giảm sút. Tuy nhiên khi tổng hợp bạn cần đảm bảo những điểm quan trọng nhất đối với bạn phải được đề cập, với điều kiện đó là một tổng kết chính xác, khái quát.

Thực hành

  • Khi cuộc thảo luận diễn ra, hãy ghi chép một vài điểm thỏa thuận quan trọng và vấn đề cần xem xét thêm.
  • Sẵn sàng chia sẻ tổng kết của bạn khi thích hợp.
  • Bài trừ quan niệm cho rằng nếu không có giải pháp thì không thể đóng góp.
  • Rút kinh nghiệm từ những người có khả năng tổng hợp tốt và điều chỉnh phương pháp của họ.
  • Bạn không cần đưa tất cả mọi vấn đề vào bản tổng kết – một bản tổng kết tốt chỉ cần đề cập cốt lõi của các vấn đề chính.
  • Không nên cảm thấy bị tổn thương nếu bản tổng kết của bạn bị bỏ qua, nó sẽ cung cấp chất liệu cho suy nghĩ của người khác dù họ không công khai thừa nhận tầm quan trọng của nó.