Đa dạng hóa cách tiếp cận giúp bạn nắm bắt được sở thích, các mối quan tâm của người khác. Mở rộng các cách tiếp cận để có thể phản ứng tương thích với từng hoàn cảnh giúp bạn tránh bị bất ngờ.

Ý tưởng

Khi gặp người mà ta có thể đoán trước hành vi của họ, ta thường có xu hướng bỏ qua họ. Ta tự nhủ rằng mình biết rõ họ sắp sửa nói điều gì, bởi thế ta sẽ thấy không cần thiết phải lắng nghe họ nữa. Đa số chúng ta đều cố gắng phát triển một vài cách tiếp cận hiệu quả trong các cuộc họp, buổi thảo luận hay diễn thuyết. Chúng ta thường quá phụ thuộc vào một hay hai phương thức đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Tuy nhiên, không phải chúng phù hợp với mọi tình huống.

Người khác thường có xu hướng tiếp tục lắng nghe nếu bài phát biểu của bạn chứa đựng những nhân tố bất ngờ. Khi bạn thay đổi cách tiếp cận, bạn sẽ khơi dậy lòng hiếu kỳ trong họ. Nếu bạn biết cân bằng giữa việc vận dụng các kỹ năng tâm đắc của bản thân với khả năng đa dạng hóa cách tiếp cận, bạn sẽ dễ dàng thích ứng với từng tình huống cụ thể mình đang đối mặt.

Isobel luôn tin vào khả năng đưa ra các lý lẽ có tính thuyết phục cao. Cô cho rằng sức mạnh trong các lập luận của mình sẽ giành được sự tán đồng của đồng nghiệp. Tuy nhiên cô đã không lường trước được nguy cơ những đồng nghiệp đó cảm thấy bị lấn át hay e ngại sự hiếu thắng thái quá của cô. Hệ quả là họ thường tỏ ra lãnh đạm với các đề xuất của Isobel. Sau đó Isobel quyết định cần có những cuộc gặp gỡ cá nhân thường xuyên hơn để có thể hiểu thêm về họ. Kết quả là cô đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn khi đưa ra đề xuất của mình trong các cuộc họp chính thức. Việc trao đổi riêng trước các cuộc họp đã giúp cô tăng khả năng thu được kết quả mong đợi, đồng thời sức ảnh hưởng của cô cũng tăng lên khi mà cô đã biết lắng nghe quan điểm của các đồng nghiệp trong công ty.

Thực hành

  • Biết rõ cách tiếp cận hiệu quả với người khác, trong các cuộc họp, buổi thảo luận hay các bài diễn thuyết và nhận ra đâu là thế mạnh của mình.
  • Thử nghiệm các cách tiếp cận khác nhau, bắt đầu với các tình huống không quá quan trọng.
  • Quan sát người khác điều chỉnh cách tiếp cận của họ.
  • Coi điều chỉnh cách tiếp cận là ưu điểm.
  • Ăn mừng khoảnh khắc bạn điều chỉnh cách tiếp cận và nó phát huy tác dụng, và đưa nó vào danh mục cách tiếp cận của bạn.
  • Xem việc đem lại yếu tố bất ngờ là phần quan trọng trong cách tiếp cận của bạn.
DMCA.com Protection Status