Tự tin và hiểu rõ sức mạnh lập trường của chúng ta là rất quan trọng. Cần để ý vì chúng ta dễ cảm thấy lập trường của mình không vững.

Ý tưởng

Trong một khoảnh khắc nào đó ta có thể dè dặt không biết bằng chứng của chúng ta có mạnh và lập luận của ta có thuyết phục không. Ta sẽ do dự hơn mức cần thiết. Khi đã hoàn tất phần công việc ở nhà và chuẩn bị kỹ lưỡng, ta có thể tự tin rằng điều ta ủng hộ cổ vũ là xứng đáng, nhưng khi chịu áp lực ta lại cảm giác có những lý lẽ nào đó của ta kém thuyết phục. Bị sự hoài nghi của người khác xâm chiếm cũng làm quyết tâm đạt được một kết quả nào đó của ta yếu đi.

Lập trường của ta thường mạnh mẽ hơn ta nghĩ. Ta có thể ngờ vực, nhưng người khác sẽ quan sát những gì ta đã làm trước đó và ta thành công chỗ nào. Ta có danh tiếng trong mắt họ, những người sẽ quyết định mức độ họ tin tưởng vào những điều ta nói và mức độ thuyết phục trong các luận điểm ta đưa ra.

Người đang dẫn đầu đường đua nhưng không tự tin vào vị thế bản thân và tin là mình sẽ bị vượt qua thể nào cũng bị vượt qua. Nếu anh ta tin rằng mình có sức mạnh để duy trì vị thế thì anh ta sẽ tìm được nội lực để làm thế. Thành công đến từ sự thấu hiểu sức mạnh của vị thế và tin tưởng nó.

Hỏi những người đáng tin cậy xem vị thế của bạn mạnh đến mức nào là một cách kiểm tra chéo có giá trị. Nhưng đừng chấp nhận quan điểm bề mặt mà hãy hỏi lý do vì sao có cách nhìn đó. Điều có ích nhất cho bạn là nguyên nhân dẫn tới các quan điểm hơn là kết luận tổng thể của họ. Và suy cho cùng thì sự tự tin vào sức mạnh lập trường của bạn mới là quan trọng, chứ không phải cách nhìn của những người xung quanh.

Thực hành

  • Xây dựng cơ sở lập luận vững chắc nhất có thể.
  • Nhận thức khách quan về sức mạnh lập trường của bạn.
  • Cân nhắc thế mạnh trong lập trường của người khác.
  • Coi chừng phản ứng cảm xúc của bản thân để những lời chỉ trích không làm suy giảm sức mạnh trong lập trường của bạn.
  • Tìm kiếm những nhận xét khách quan của người khác về sức mạnh trong lập trường của bạn, nhưng trên tất cả là dựa vào đánh giá của chính mình chứ không phải của người khác.