Một công ty có hình ảnh tích cực và cảm giác tự hào sẽ là một công ty đoàn kết và hoạt động hiệu quả, và là một thương hiệu đáng nể về mặt tuyển dụng. Khi người lao động tôn trọng và đánh giá cao nơi họ làm việc, thì rồi năng suất, chất lượng công việc và sự thỏa mãn về công việc của họ sẽ tăng lên.

Ý tưởng

Nhân viên của bạn có tự hào vì được làm việc trong doanh nghiệp của bạn không? Cảm giác tự hào này có thể là kết quả từ sự thành công, từ mục đích, tôn chỉ, chất lượng lãnh đạo của doanh nghiệp, hay là chất lượng và ảnh hưởng của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất. Một ví dụ về điều này là công ty Taylor Nelson Sofres (TNS), một công ty thông tin thị trường hàng đầu với hơn 14.000 nhân viên cơ hữu trên toàn thế giới. TNS thu thập, phân tích, và diễn giải các thông tin cho khách hàng, cung cấp các nghiên cứu về kinh doanh và về các vấn đề thị trường, triển khai cả các khảo sát xã hội và chính trị.

Mạng lưới của công ty này phủ khắp 70 quốc gia, và phần lớn được quy nạp vào bằng việc mua lại. Do đó, nhân viên của công ty thường trung thành với doanh nghiệp TNS địa phương sở tại hơn là với tập đoàn, vốn có vẻ xa xôi hay xa lạ. Tuy nhiên, khi một trong những nhà điều hành của TNS gặp nạn trong trận sóng thần ở Nam Á vào tháng 12 năm 2004, công ty này đã ủng hộ 250.000 đôla cho UNICEF để trợ giúp các hoạt động cứu hộ. Nghĩa cử này đưa mọi người đến gần nhau hơn, vì các nhân viên sẵn lòng làm việc cho một tổ chức có những giá trị mà họ tôn trọng.

Như TNS đã cho thấy, những hành động đơn giản và tích cực có thể đạt được những kết quả ấn tượng về sự hài lòng, sự tự hào, và động lực của người lao động.

Thực hành

  • Thực hiện các hoạt động đoàn thể về trách nhiệm xã hội – chẳng hạn như quyên góp, gây quỹ, hay đơn giản như ban hành các quy định doanh nghiệp vì con người hơn. Tất cả những điều này đều nhằm để người lao động hiện tại và tương lai thấy tự hào khi được làm việc với tổ chức của bạn.
  • Hỏi nhân viên xem họ coi trọng điều gì – họ muốn người sử dụng lao động làm điều gì?
  • Tạo cơ hội cho người lao động tham gia vào các hoạt động gây quỹ hay tình nguyện.
  • Tránh các thủ đoạn thương mại tiêu cực. người lao động ít tích cực làm việc cho một tổ chức bị xã hội nhìn nhận một cách tiêu cực.
  • Nhắc nhở người lao động về cách mà dịch vụ của họ mang lại lợi ích cho xã hội, về những công việc hàng ngày mà họ thực hiện tạo ra sự khác biệt tích cực như thế nào trong xã hội.