Cho dù bạn kinh doanh ở lĩnh vực nào, có được nhân sự phù hợp với công việc luôn là điều cần thiết dẫn đến thành công. Nếu biết cách quản lý nhân tài, bạn sẽ duy trì được nguồn cung ổn định về nhân sự – một trong những tài nguyên hiếm hoi, đắt đỏ và quan trọng nhất của công ty.

Ý tưởng

Người giỏi rất khó kiếm, và trong lúc dân số đang suy giảm, đặc biệt ở các nước phương Tây, tìm kiếm người tài ngày càng khó khăn và cạnh tranh hơn. Giải pháp ở đây là quản lý nhân tài: thu hút, phát triển, và giữ lại đúng người.

Để nuôi dưỡng, phát triển, và giữ chân nhân tài đòi hỏi nhiều chuyên môn và kỹ năng chuyên sâu cụ thể. Công ty Mellon Financial là một điển hình thành công nhờ chú trọng quản lý nhân tài. Trong thập niên 1990, công ty đã phát triển từ một ngân hàng tầm tầm thành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính đồ sộ. Thách thức ban đầu lúc đó của Mellon là phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, bán chéo cho khách hàng và mở rộng thêm các thị trường mới.

Điều này yêu cầu kỹ năng và phương pháp tiếp cận riêng. Vì vậy, Giám đốc điều hành Marty McGuinn đã thực hiện một số biện pháp quan trọng để quản lý nhân tài trong công ty. Các trung tâm ưu tú được thành lập, ở đó các chuyên gia sẽ thiết kế chương trình và công cụ phát triển kỹ năng lãnh đạo có thể áp dụng cho tất cả phòng ban và huấn luyện cho từng cá nhân. Chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo gồm những cuộc gặp gỡ thường kỳ trực tiếp giữa những nhà quản lý cấp cao với từng nhân viên có tiềm năng lãnh đạo trong tương lai. Các nhân viên tiềm năng này sẽ được phân tích, hướng dẫn phát triển các kỹ năng lãnh đạo cần phải có. Tập trung quản lý nhân tài là một tác nhân quan trọng cho sự lớn mạnh của Mellon.

Thực hành

Trả lời những câu hỏi trong các lĩnh vực chủ chốt sau sẽ giúp bạn tập trung vào việc quản lý nhân tài trong công ty:

  • Văn hóa doanh nghiệp. Ưu tiên của bạn là gì? Doanh nghiệp bạn có văn hóa và bản sắc riêng chưa? Tất cả nhân viên có hiểu được tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi của công ty không? Điều gì làm cho nhân viên của bạn đến công ty làm việc mỗi ngày? Điều gì ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của họ đến khách hàng và đồng nghiệp?
  • Tuyển dụng và lựa chọn. Bạn làm thế nào để nhận diện và lựa chọn đúng người? Bạn có thật sự hiểu rõ các kỹ năng và kinh nghiệm cần có trong hiện tại và đối với tương lai không? Và bạn có tuyển được người phù hợp tốt nhất không?
  • Quản lý hiệu quả làm việc. Bạn có chủ động quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên, đưa ra những phản hồi và hướng dẫn họ nâng cao hiệu quả không?
  • Phát triển nhân viên. Bạn có đủ các nguồn lực, quy trình và công cụ cần thiết để phát triển nhân viên của bạn hay không? Có phải tất cả nhân viên đều có kế hoạch phát triển cá nhân để nâng cao kỹ năng và sử dụng tối đa tiềm năng không?
  • Thù lao. Bạn có khen thưởng nhân viên xứng đáng không? Chương trình khen thưởng của bạn có khuyến khích và trao thưởng cho các hành vi tốt đẹp không?
  • Kế hoạch kế thừa và phát triển lãnh đạo. Bạn có kế hoạch nhân sự kế thừa cho những vị trí chủ chốt không?
  • Sự đa dạng văn hóa, tương thích xã hội. Thành phần nhân viên của bạn có phản ánh phù hợp thị trường và đối tượng khách hàng mà bạn đang phục vụ không? Bạn có tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý không? Bạn có hòa nhập với các cổ đông chính của công ty và xử lý các mối quan hệ của nhân viên không?