Hãy làm rõ với mọi người trong công ty của bạn về các kỹ năng cần phải có và kết quả cần phải đạt được nếu họ muốn thăng tiến cao hơn. Điều này sẽ giúp họ thành công trong công việc và đồng thời giúp công ty phát triển nhanh hơn.

Ý tưởng

Nhiều công ty chỉ thực hiện kế hoạch phát triển nghề nghiệp một cách hình thức hơn là thực tế. Tuy nhiên, một khi thiếu hụt nhân sự, chính sách phát triển nhân tài “cây nhà lá vườn” là thật sự cần thiết. Một ví dụ thành công trong vấn đề này là công ty bảo hiểm RBS Insurance, khi họ công khai với tất cả nhân viên:

  • Các kỹ năng cần thiết ở mỗi cấp quản lý.
  • Các kỹ năng cần phát triển trước khi được thăng tiến lên vị trí cao hơn.
  • Nội dung về vai trò của mỗi cấp và công việc mà mỗi cá nhân phải làm.

Cuốn sách The Leadership Pipeline của Ram Charan, Stephen Drotter và James Noel đã chỉ ra sáu bước trong hành trình thăng tiến: tự lãnh đạo, con người, quản lý, bộ phận (những cá nhân chịu trách nhiệm một phần về thành quả của doanh nghiệp), doanh nghiệp (những cá nhân chịu trách nhiệm về thành quả của việc kinh doanh) và lãnh đạo tập đoàn (những cá nhân chịu trách nhiệm cho nhiều mảng kinh doanh).

Khi những cá nhân tiến bước trên “con đường lãnh đạo”, họ thường gặp những “thách thức chuyển tiếp” – ví dụ họ phải nhắm đến việc quản lý nhân viên đầu tiên của mình khi chuyển từ tự lãnh đạo sang vai trò lãnh đạo người khác. Ngoài ra còn có những vai trò chuyên môn khác về pháp lý, kế toán, tiếp thị và tài chính.

Ưu điểm của việc quản lý lãnh đạo chuyển tiếp là nó tạo ra một khuôn khổ cho sự phát triển kỹ năng lãnh đạo, nêu bật những thành công có thể có ở mỗi giai đoạn, và mô tả làm thế nào nâng cao các kỹ năng – từ một nhân viên mới cho tới vị trí điều hành cao nhất. Nó cũng đảm bảo tính thống nhất của doanh nghiệp và hơn hết, giải thích làm thế nào để chuẩn bị cho một sự nghiệp thành công.

Con đường lãnh đạo đáp ứng ba nhu cầu của doanh nghiệp. Nó làm rõ những yêu cầu cần có, nó tạo ra sự công bằng về thăng tiến mà mọi nhân viên có thể tiếp cận, và nó giúp tập trung vào các hoạt động phát triển nhân sự. Mỗi nhân viên sẽ được hưởng lợi ích to lớn nếu công ty có một con đường phát triển nghề nghiệp rõ ràng và minh bạch.

Thực hành

Xác định các bước khác nhau hoặc cấp bậc lãnh đạo trong doanh nghiệp của bạn:

  • Ở mỗi cấp bậc, hãy xác định: a) những kỹ năng nào là cần thiết, b) bao gồm những công việc liên quan nào và những người lãnh đạo ở cấp đó thực sự làm những gì, c) một người quản lý phải chuẩn bị gì cho cấp bật kế tiếp – những kỹ năng và hoạt động nào cần bổ sung để thăng tiến lên vị trí cao hơn?
  • Cung cấp quy trình và công cụ ứng dụng, chẳng hạn như kế hoạch phát triển cá nhân, sự huấn luyện, và các chương trình phát triển giúp thực hiện quá trình chuyển đổi.
DMCA.com Protection Status