Trong một vài trường hợp, thủ tục ban đầu để tham gia vào các thị trường khác nhau lại trở nên rất giống nhau, cho phép các doanh nghiệp dễ dàng trở thành các công ty đa ngành nghề, phân tán rủi ro, và đạt được lợi ích nhờ quy mô.

Ý tưởng

Khi đã phát triển và khẳng định được vị thế của mình, các công ty thường có được một số lượng tài sản đáng kể. Những yếu tố sản xuất này (chẳng hạn như người lao động, đất đai, hay máy móc) có thể có nhiều giá trị sử dụng khác nhau, có thể được sử dụng để sản xuất nhiều loại hàng hóa khác nhau theo một cách có hiệu quả về chi phí. Nhờ vậy, các công ty có thể có được lợi thế cạnh tranh quan trọng khi bước vào những thị trường mới.

Chiến thuật này được nhiều công ty dịch vụ tiện ích áp dụng trong những năm 1980 và 1990, sau khi có sự bãi bỏ các quy định điều tiết. Các công ty này nhận ra rằng họ đang có công cụ sản xuất để hoạt động đồng thời trong các thị trường điện, điện thoại, nước, và xăng dầu. Họ đã đưa một số lượng lớn năng lực lõi – gồm có tổng đài, dịch vụ tiên tiến về đo điện nước và thông báo hóa đơn, và phương tiện bảo trì – vào sử dụng hết khả năng trong các thị trường khác nhau, tăng năng suất và doanh thu.

Bạn có chắc chắn là công ty của bạn đang làm tất cả những gì có thể để phục vụ khách hàng, sử dụng khả năng của tất cả các nguồn lực? Một khi nhận ra được tất cả công dụng có thể của các tài sản, một công ty có thể thu được tối đa từ các nguồn lực của mình, phân tán rủi ro về tài chính, và tăng thêm tiện ích cho khách hàng.

Thực hành

  • Sự trung thành của khách hàng và uy tín là những nguồn lực giá trị có thể bảo đảm sự thành công của bạn khi quyết định đưa ra một dịch vụ mới.
  • Nắm lấy toàn bộ lợi thế của hội tụ bằng việc bán chéo sản phẩm cho khách hàng.
  • Thuê những chuyên gia tinh thông về thị trượng mà bạn muốn xâm nhập, vì công ty của bạn thành công trong một lĩnh vực này, nhưng không chắc đã thành công ở một lĩnh vực khác.