Dành thời gian để suy ngẫm là cốt lõi trong việc duy trì sự cân bằng và tầm nhìn. Dành thời gian và không gian để suy ngẫm không phải là một lựa chọn phụ thêm.

Ý tưởng

Có nguy cơ ta coi hoạt động không ngừng là đạo lý còn thời gian dành để suy ngẫm là lựa chọn phụ thêm. Thế nhưng cuộc sống vốn là một chuỗi hoạt động liên miên khiến ta mệt nhoài và nhiều khi sa lầy vào vòng lẩn quẩn.

Ta cần tạo ra thời gian và không gian để suy ngẫm xem khía cạnh nào trong sức ảnh hưởng cá nhân có hiệu quả, khía cạnh nào chưa. Ta cần kiểm kê một cách trung thực ta sai ở đâu và ta học được gì từ đó.

Thời gian suy ngẫm cân nhắc những sức ép khác nhau mà chúng ta chịu đựng. Nếu không lùi lại thì không thể suy nghĩ thấu đáo về các ưu tiên của mình cũng như những người mình muốn tác động. Suy ngẫm tốt không làm giảm mà trái lại nâng cao sức ảnh hưởng cá nhân của ta. Đôi khi đơn giản là dành thời gian chỉ để suy tư cũng rất quan trọng.

Suy ngẫm thấu đáo sẽ giúp ta đánh giá một cách khách quan các hành vi và hoạt động của mình. Nó cho ta cơ hội thấu tình đạt lý cách xử lý các tình huống trong tương lai sao cho ảnh hưởng cá nhân trúng đích và hiệu quả hơn. Thời gian suy ngẫm đích thực hiếm khi là lãng phí. Nếu cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, có lẽ đã đến lúc cần nghỉ ngơi cả về tinh thần lẫn thể chất.

Chúng ta cần dành thời gian và không gian để suy ngẫm một cách có chủ ý. Đó có thể là quãng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi trong một ngày bận rộn. Đó có thể là một giờ cuối mỗi tuần, nhìn nhận lại việc gì vận hành tốt, những gì học hỏi được và những gì ta muốn thử nghiệm trong thời gian sắp tới. Đó cũng có thể là dành ra nửa ngày trong mỗi sáu tháng kết hợp với người hướng dẫn hay một đồng nghiệp đáng tin cậy để suy ngẫm và nhận diện những chủ đề quan trọng trong hành động và thái độ của bản thân.

Thực hành

  • Nhất định dành thời gian để suy ngẫm.
  • Tạo ra quãng thời gian tĩnh lặng trong một ngày làm việc để hít thở và suy ngẫm về mọi việc.
  • Xác định hình thức suy ngẫm nào hiệu quả nhất cho bạn, triển khai theo tuần, theo tháng, và theo năm.
  • Nhận ra ai là người có thể hỗ trợ bạn suy ngẫm hiệu quả nhất.
  • Mời một người huấn luyện có kinh nghiệm giúp bạn đúc kết kinh nghiệm và lên kế hoạch hiệu quả cho tương lai.