Nếu chúng ta thể hiện sự thấu hiểu đối với người mà ta đang giao tiếp, họ sẽ trao đổi cởi mở hơn và sẵn sàng đón nhận sức ảnh hưởng của bạn.

Ý tưởng

Khi đảm trách vai trò huấn luyện cho một số người hoạt động trong lĩnh vực công việc mới, tôi cần chứng tỏ mình thấu hiểu các vấn đề mà lĩnh vực đó đối mặt. Tôi cũng cần có đủ hiểu biết để đặt ra câu hỏi xác đáng và rõ ràng về các ưu tiên cũng như các mối quan ngại chủ yếu. Chẳng hạn, bất kỳ ai tư vấn tiếp thị cho một tổ chức đều phải hiểu biết đầy đủ về thị trường, công ty và nhân sự trong đó trước khi có thể đưa ra lời tư vấn có sức ảnh hưởng.

Bạn chỉ có thể được chào đón với vòng tay rộng mở nếu thể hiện mình hiểu những sắc thái của thế giới mình muốn bước vào. Tích lũy hiểu biết về một tổ chức luôn có những mức độ khác nhau. Nền tảng đầu tiên là kiến thức thực tế và các xu hướng, sau đó là kiến thức về lịch sử, khát vọng, những thành công hay thất bại của tổ chức đó. Mức độ kế tiếp là thấu hiểu cảm xúc đằng sau lý do người ta gia nhập tổ chức đó, điều gì dẫn dắt họ và họ đang nỗ lực đạt được thành quả gì. Hiểu biết tốt bắt đầu bằng sự việc, sau đó là các xu hướng, khát vọng, những hy vọng và sợ hãi.

Có rất nhiều cách đơn giản để thể hiện sự hiểu biết. Bạn có thể đặt ra những câu hỏi thích đáng, sau đó thể hiện hiểu biết của bạn về lịch sử và những thành tựu trong quá khứ của tổ chức.

Thực hành

  • Dành thời gian tìm hiểu thực tế, lịch sử và khát vọng của cơ quan nơi bạn đang làm việc.
  • Sẵn sàng tìm hiểu nhiều hơn về tổ chức bằng cách đặt câu hỏi cẩn trọng.
  • Sẵn sàng thể hiện sự hiểu biết bằng cách đóng góp vào các cuộc thảo luận.
  • Hãy nhớ rằng việc đưa ra các dẫn chứng cho thấy bạn hiểu được khát vọng của người khác sẽ khiến người ta cởi mở hơn đối với ảnh hưởng của bạn.
DMCA.com Protection Status