Biết các ưu tiên của bản thân đem lại khuôn khổ và sự ổn định giúp tạo sự kiên trì đối mặt với biến động không thể tránh khỏi.

Ý tưởng

Các tuyến đường xuyên quốc gia hoạt động hiệu quả bởi có những cột mốc tại các quãng nhất định làm giảm thiểu nguy cơ lạc đường. Cả chặng đường dài bạn đã sắp đặt sẵn sẽ thành công khi bạn biết thiết lập các mục tiêu cụ thể tại từng thời điểm nhất định.

Một trong những khoảnh khắc thành công nhất của bạn có thể là lúc bạn làm việc trong một khuôn khổ rõ ràng với những cột mốc xác định và những ưu tiên chi tiết. Có một bộ những điều ưu tiên giúp ta sử dụng thời gian và sức lực một cách tập trung và hiệu quả.

Hiểu rõ ưu tiên của bản thân đôi khi không đơn giản. Bạn sẽ phải tùy theo những ưu tiên của người khác, mà để thúc đẩy tiến bộ thì quan trọng là đạt được quan điểm chung về các ưu tiên. Không phải lúc nào cũng xác định chính xác được ưu tiên khi hoàn cảnh thay đổi. Điều ưu tiên nhất lúc này có thể bị thay thế bởi một việc khác quan trọng hơn chỉ sau ba tháng. Nhưng nguy cơ đó không làm giảm giá trị của việc xây dựng các ưu tiên rõ ràng nhằm cung cấp một khung hợp lý.

Xác định rõ các kết quả mong muốn là tối quan trọng khi bạn suy ngẫm về sức ảnh hưởng cá nhân mà bạn muốn có với những người chủ chốt. Định ra những mục tiêu phải hoàn thành là một kỹ năng hữu ích để đưa chúng vào danh sách những điều cần ưu tiên, hoặc để phân bổ thời gian dành cho từng ưu tiên, hoặc thiết lập thứ tự ưu tiên tùy theo mức độ quan trọng của chúng.

Bạn có danh mục ưu tiên riêng, nhưng xây dựng ưu tiên chung với người khác thường dẫn đến thành công mà bạn muốn. Thỏa hiệp là không thể tránh khỏi, bởi vậy bạn phải xác định rõ những ưu tiên tối cao đối với mình.

Dù cho những điều ưu tiên có quan trọng như thế nào chăng nữa, vẫn cần đánh giá lại thường xuyên. Hoàn cảnh rộng hơn và quan điểm cá nhân của bạn có thể thay đổi và các ưu tiên cần được điều chỉnh. Tất nhiên không thay đổi chúng quá thường xuyên là tốt nhất, nếu không bạn sẽ mất tập trung và mất phương hướng.

Thực hành

  • Sẵn sàng dành ưu tiên và duy trì sự ưu tiên.
  • Khách quan trong cách xác định ưu tiên để sử dụng tài năng và thời gian hiệu quả nhất.
  • Cẩn trọng với việc thay đổi ưu tiên chỉ vì những cảm xúc nhất thời.
  • Thiết thực về các ưu tiên và sẵn sàng đánh giá lại chúng theo định kỳ.
  • Xây dựng ưu tiên chung với người khác khi có cơ hội.