Khi bạn càng sáng tạo cùng những người khác thì áp lực đối với bạn càng giảm đi. Sự sáng tạo chung thường mang lại kết quả phát triển bền vững hơn khi bạn làm một mình.

Ý tưởng

Làm việc với nhiều người khác nhau sẽ tạo ra thêm nhiều ý tưởng nhờ kinh nghiệm và quan điểm khác nhau. Cùng sáng tạo có thể hào hứng khi có động cơ cảm xúc thích hợp nhưng cũng có thể khó khăn nếu quan điểm và thiên hướng quá khác biệt.

Nỗ lực làm việc chung với người khác đôi khi thất bại và sự thù hận có thể dồn cho nguyên nhân gây ra thất bại. Rất đáng để nhóm làm việc đó lùi lại và đánh giá lại xem sai lầm ở đâu và làm sao làm việc cùng nhau hiệu quả hơn trong tương lai. Trong trường hợp làm việc chung không hề hiệu quả và, cũng giống như một cuộc hôn nhân thất bại, điều tốt nhất nên làm là chia tay trong êm thấm.

Quá trình sáng tạo chung đòi hỏi thấu hiểu lẫn nhau về các nguyên tắc cơ bản cũng như cách hiệu quả nhất để cùng sáng tạo. Những thông số cơ bản giúp tạo ra điều kiện thích hợp cho thành công bao gồm cách thức tổ chức các cuộc họp, ai sẽ là người tổng hợp các kết luận và làm cách nào để kích thích các cuộc thảo luận. Một điều quan trọng khác là nhận ra khuôn mẫu của điều gì làm cho việc sáng tạo chung trở nên khả thi. Đó có thể là môi trường vật chất thích hợp, là thời điểm thích hợp trong tuần, là quyết tâm tạo điều kiện cho sự sáng tạo chung đạt hiệu quả của các bên.

Khi phải xử lý một cuộc đàm phán khó khăn thì bạn làm việc cùng ai là tốt nhất? Ai có thể bổ sung cho cách tiếp cận của bạn và bạn có thể sáng tạo cùng ai để tìm ra giải pháp cho vấn đề? Tiếp thu sáng kiến và nói với ai đó rằng, “Tôi thích làm việc sáng tạo cùng anh” thường tạo ra phản ứng tích cực mà bạn muốn.

Thực hành

  • Ai là người khiến bạn sáng tạo nhất khi làm việc cùng và bạn có thể phát triển sự cộng tác đó hơn không?
  • Đâu là những điều kiện cần thiết giúp bạn sáng tạo khi làm việc với người khác?
  • Ai là người bạn muốn thể hiện rõ mong muốn được làm việc sáng tạo chung?
  • Đâu là cách dành thời gian tối ưu để tạo cơ hội làm việc với những người giúp bạn sáng tạo nhất?
  • Làm việc sáng tạo với người khác có thể nâng cao sức ảnh hưởng cá nhân của bạn như thế nào?