Trong cuộc sống công việc bận rộn có thể dễ xem những người yêu thương và ủng hộ mình như lẽ đương nhiên. Nhớ đến nhu cầu của họ và ủng hộ những nỗ lực của họ là rất quan trọng cho hạnh phúc của chính bạn cũng như tầm ảnh hưởng của bạn về lâu dài.

Ý tưởng

Những người yêu thương và ủng hộ ta có ảnh hưởng rất lớn đối với ta. Ta có thể loạng choạng nếu thiếu sự tận tâm của họ. Tầm ảnh hưởng cá nhân của chúng ta phụ thuộc vào cảm giác yên vui của chúng ta. Những người yêu thương và ủng hộ ta sẽ có tác động sâu sắc tới cảm giác hạnh phúc đó.

Ta có thể cảm thấy đã đầu tư quá nhiều vào các mối quan hệ quan trọng. Khi gặp áp lực trong công việc, ta sẽ không ngừng vận dụng nguồn quan hệ đó. Có nguy cơ chúng ta làm cạn kiệt các mối quan hệ đã dày công xây dựng. Duy trì một mạng lưới bạn bè thân thiết là then chốt để giữ cân bằng. Ta cần trò chuyện với những người bạn trung thành – những người luôn ủng hộ ta trong suốt nhiều năm qua, nhưng ta dễ dàng coi sự ủng hộ đó là chuyện đương nhiên và không phục hồi mối dây tình cảm, sự yêu mến và hỗ trợ.

Những người ta yêu thương hay giữ mối quan hệ bạn bè chính là những người duy trì mạch sống của ta. Để đảm bảo mạch sống đó luôn tươi mới, ta cần không ngừng nuôi dưỡng quan hệ tình cảm, bởi cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu thiếu những tình cảm thắm thiết đó.

Thực hành

  • Biết trân trọng những người yêu thương và ủng hộ bạn và ghi nhận tầm quan trọng của họ đối với bạn.
  • Nhận ra tầm quan trọng của tình yêu thương và sự ủng hộ mà bạn nhận được từ người khác cũng như hiệu quả của chúng trong việc giúp bạn được cân bằng.
  • Thừa nhận tầm ảnh hưởng hay tác động của bạn phụ  thuộc vào những người yêu thương và ủng hộ bạn đến mức nào.