Một trong những ý tưởng kinh doanh đơn giản nhất, nhanh chóng nhất, và hiệu quả nhất là khuyến khích mọi người lập ra các nhóm hỗ trợ và thử thách. Được nhiều công ty trên toàn thế giới thực hiện, đây là cách cần thiết để xây dựng hoạt động làm việc theo nhóm, năng suất và hiệu quả trong công việc.

Ý tưởng

Một nhóm hỗ trợ và thử thách thường có bốn năm đồng nghiệp có cùng năng lực và cấp bậc, gặp nhau thường kỳ (có lẽ một tháng một lần hay một tuần một lần). Mỗi cá nhân lần lượt có khoảng 10 phút giải thích về một thách thức hay một vấn đề mà họ gặp phải. Những người khác lắng nghe và đặt câu hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp của họ hiểu được vấn đề then chốt và xác định được giải pháp của vấn đề nằm ở đâu.

Chuỗi nhà thuốc Boots của Anh là một trong nhiều công ty đã sử dụng thành công kỹ thuật này. Các nhóm hỗ trợ và thách thức làm việc vì nhiều nguyên nhân:

  • Việc nói ra một vấn đề hay một thách thức nào đó cũng có thể giúp cung cấp tầm nhìn và làm sáng tỏ vấn đề, thậm chí không cần đến ý kiến của các đồng nghiệp.
  • Góc nhìn của người khác có thể mang đến một hướng tiếp cận khác trước một thách thức – hay đơn giản là mang đến sự khích lệ và sức mạnh. Dù là cách nào thì sự quan tâm của người khác cũng có ích.
  • Mọi người sẽ hiểu rõ hơn về mọi vấn đề và thách thức mà họ đang đối mặt. Nhận biết các vấn đề chung sẽ khuyến khích mọi người cộng tác với nhau hơn.
  • Lắng nghe thách thức của người khác cho phép các cá nhân mài giũa tư duy và phương pháp của chính mình.

Thực hành

  • Tập hợp thành nhóm đồng nghiệp, giải thích khái niệm này để tạo ra sự hỗ trợ và thách thức từng người suy nghĩ, và thu xếp để gặp nhau theo định kỳ.
  • Phải có một người canh giờ – một người trình bày không nên nói đến hơn 10 phút để giải thích thách thức của mình.
  • Bảo đảm rằng người phát biểu được lắng nghe, không bị gián đoạn.
  • Lần lượt đặt câu hỏi và thảo luận. Phương pháp đưa ra các chất vấn là cực kỳ có ích.
  • Tiếp tục với người khác và lặp lại quy trình trên.