Cởi mở và hăng hái học hỏi, phát triển, và cải tiến là một đặc tính thường thấy ở một nhà lãnh đạo thành công. Đó cũng là một đặc điểm thường thấy ở một tổ chức năng động và thành công – nhưng điều này thực ra nghĩa là gì?

Ý tưởng

Hãy cẩn thận với những tổ chức tự giới thiệu một cách hãnh diện với bạn về đặc điểm của họ: họ có thể đang hãnh diện quá sớm, hay quá nhiều. Chẳng hạn như Enron đã có những poster huênh hoang giới thiệu về sự liêm chính của công ty ngay ở thời điểm các nhà quản lý cấp cao của Enron bị kết tội và bị dính líu vào một trong những vụ bê bối kinh doanh tồi tệ chưa từng thấy.

Về uy tín lớn, tập đoàn xuất bản quốc tế Pearson chính là một doanh nghiệp dường như không nghĩ rằng bản thân họ là một tổ chức cầu tiến, nhưng đó chính xác là điều mà tổ chức này xứng với. Pearson có một loạt nhãn hàng tầm cỡ thế giới đầy ấn tượng (trong đó có thời báo Financial Times và nhà xuất bản Penguin), và điều này đảm bảo việc Pearson luôn có thể thu hút được những tên tuổi sáng giá nhất và giỏi nhất. Tuy vậy, mặc dù có di sản, thương hiệu, và nhân lực to lớn, ở nơi này không có chỗ cho sự tự mãn, mà chỉ có một tinh thần cầu tiến, và một mong ước không mệt mỏi là được hợp tác, phát triển, và cải tiến. Làm việc với Pearson hơi giống làm việc với một vận động viên Olympic: tử tế và biết điều gì có thể làm được, mà vẫn cố gắng hết sức để đạt được điều tốt hơn và làm nhiều hơn. Đó là nền tảng của những tổ chức lớn, thế nhưng thường bị đánh mất hay lãng quên, với những hậu quả tai hại tiềm ẩn.

Tuy nhiên, một tổ chức cầu tiến không chỉ có nghĩa là ham cải thiện. Tác giả chuyện về kinh doanh nổi tiếng Peter Senge xem các tổ chức cầu tiến như một “nơi mà mọi người liên tục mở rộng năng lực của họ để tạo ra những kết quả mà họ thực sự mong muốn, nơi những kiểu suy nghĩ mới và cởi mở được ủng hộ, nơi khát vọng chung được bày tỏ tự do, và là nơi mọi người luôn luôn học hỏi để cùng nhau xem xét đại cục.”

Thực hành

Senge tin rằng có năm nguyên tắc là cốt lõi của các tổ chức cầu tiến. Hãy cân nhắc cái nào trong năm phương diện quan trọng của sự cầu tiến có thể được sử dụng trong doanh nghiệp của bạn:

  1. Suy nghĩ hệ thống là khả năng lĩnh hội và xác định được tổng thể, hiểu được mối tương quan giữa các bộ phận. Một trong những vấn đề then chốt của nhiều doanh nghiệp là họ áp dụng các cơ cấu tổ chức giản dị thái quá cho những hệ thống phức tạp. Chúng ta có xu hướng tập trung vào các bộ phận hơn là xem xét tổng thể, và không xem tổ chức như một quy trình năng động. Vì vậy một sự đánh giá hệ thống chính xác hơn sẽ dẫn tới hành động thích hợp hơn.
  2. Tự chủ cá nhân là khả năng làm sáng tỏ tầm nhìn cá nhân của chúng ta, điều chỉnh sức lực của chúng ta, kiên nhẫn, và thể hiện tính khách quan. Những người có mức tự chủ cá nhân cao thường luôn học hỏi, họ biết chính xác những điều họ không nắm vững, và những lĩnh vực họ phát triển được, nhưng họ cũng rất tự tin. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng với những người có sự tự chủ cá nhân hạnh phúc là hành trình.
  3. Các mô hình tư tưởng là những quan điểm hết sức thâm căn cố đế, mang tính giả định, và khái quát hóa ảnh hưởng đến cách ta hiểu thế giới và hành động. Sử dụng các mô hình tư tưởng bắt đầu với việc nhìn vào gương: học cách hiểu những hình ảnh thế giới nội tại của ta, đưa chúng ra bên ngoài, và giữ gìn chúng cẩn thận trước sự dò xét. Điều này cũng bao gồm khả năng thực hiện các cuộc nói chuyện bổ ích nhằm cân bằng giữa thẩm tra với ủng hộ. Trong các cuộc trao đổi này mọi người bày tỏ hết ý kiến của họ và tiếp thu suy nghĩ của mọi người về ý kiến đó.
  4. Xây dựng một tầm nhìn chung có nghĩa là phát triển một hình ảnh tương lai chung. Kiểu tầm nhìn này có sức mạnh nâng đỡ, khuyến khích thử nghiệm và sáng tạo. Quan trọng là nó cũng có thể thúc đẩy một kịch bản tương lai dài hạn. Tuy nhiên, điều cần thiết cho sự thành công là khả năng biến một tầm nhìn thành một bộ nguyên tắc và hướng dẫn thực tế và rõ ràng.
  5. Học hỏi theo nhóm là đặc điểm cuối cùng của một tổ chức cầu tiến, và được Peter Senge định nghĩa là “tiến trình sắp xếp và phát triển các khả năng của một nhóm để tạo ra những kết quả mà các thành viên trong nhóm thực sự mong muốn”. Điều đó dựa vào sự tự chủ cá nhân và tầm nhìn chung, và điều đó xác định rằng mọi người cần có khả năng hành động cùng nhau. Khi các nhóm học tập cùng nhau, Senge gợi ý, không chỉ tổ chức có được các kết quả tốt, mà các thành viên cũng sẽ phát triển được các kỹ năng của họ nhanh chóng hơn.