Các hoạt động lõi là những kỹ năng độc đáo phân biệt một công ty với các đối thủ và thuyết phục được khách hàng về các ưu thế của mình. Các hoạt động điều kiện là những thủ tục cần có để đáp ứng, chứ không cần vượt qua, tiêu chuẩn của ngành. Cân bằng được đúng mực giữa hai điều trên là rất cần thiết để tiếp tục tập trung vào những việc cần làm – điều này lại khó khăn đến mức đáng ngạc nhiên.

Ý tưởng

Những hoạt động cốt lõi còn được biết đến như là các nhân tố ý tưởng kinh doanh, trong khi những hoạt động điều kiện liên quan đến thuyết hai nhân tố (hygiene factors). Ví dụ, một hoạt động cốt lõi của Microsoft có thể là khả năng phát triển những phần mềm mới, trong khi các yếu tố điều kiện bao gồm khả năng xử lý đơn đặt hàng và chuyển giao sản phẩm. Cả hai đều rất cần thiết, nhưng chỉ có hoạt động cốt lõi mới là nơi mà giá trị doanh nghiệp tồn tại.

Các cổ đông thường muốn tập trung vào hoạt động cốt lõi, vì điều này có xu hướng nâng cao giá cổ phiếu. Hơn nữa nếu quá tập trung vào những hoạt động điều kiện, doanh nghiệp đó có thể mất tập trung vào những gì tạo nên sự khác biệt của chính mình. Quan tâm đến các hoạt động điều kiện rất cần thiết cho việc duy trì được vị trí trong thị trường, trong khi tập trung vào hoạt động cốt lõi sẽ giúp phát triển kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược gia về kinh doanh Geoffrey Moore khuyên rằng nên cân bằng giữa hoạt động cốt lõi và hoạt động điều kiện bằng cách thuê bên ngoài gia công hoặc tự động hóa các hoạt động điều kiện. Bằng cách này, bạn có thể bảo đảm những hoạt động điều kiện được xử lý thành thạo, hiệu quả về chi phí, và được hưởng lợi ích nhờ sản xuất quy mô lớn từ một công ty chuyên trách. Một ích lợi khác là khả năng dồn vốn đầu tư tăng thêm để giành lấy lợi thế cạnh tranh trên thị trường của bạn.

Nhiều công ty, trong đó có Cisco, Dell, General Motors, IBM và Kodak, đã thuê gia công các thủ tục điều kiện để doanh nghiệp của họ có thể đương đầu với cả những đòi hỏi về hoạt động cốt lõi và điều kiện. Sabrix, nhà cung cấp phần mềm hàng đầu về quản lý thuế, đã thuê gia công các thủ tục điều kiện. Chủ tịch công ty và cũng là tổng giám đốc, ông Steve Adams tuyên bố: “Việc thuê bên ngoài làm quản lý nhân sự và một phần hoạt động của hệ thống IT tài chính đã cho phép chúng tôi giữ những người thích hợp tập trung vào những việc thích hợp – những việc giúp tạo ra sự khác biệt cho công ty chúng tôi.” Thay vì dùng hết nhân sự chủ chốt vào công việc ở bộ phận IT và quản lý nhân sự, Sabrix đã có thể tập trung những lao động có tài này vào việc đạt được những trình độ mới trong nghiên cứu về thuế, phát triển phần mềm, và hỗ trợ khách hàng: những hoạt động cốt lõi của Sabrix.

Thực hành

  • Hãy hiểu rõ hoạt động nào là cốt lõi và hoạt động nào là điều kiện. Nhận thức được rằng một vài trong số các hoạt động đó có thể dao động, di chuyển giữa hai phạm trù.
  • Hãy chuẩn bị vượt qua những sự phản kháng có thể xảy ra với các hoạt động thuê bên ngoài gia công và việc sắp xếp lại trách nhiệm quản lý.
  • Giao phó những hoạt động cốt lõi từ quản lý cấp cao xuống cho quản lý cấp trung, vì họ là những người có cái nhìn tốt hơn về các xu hướng thị trường. Bằng cách giao trách nhiệm cho các bộ phận khác nhau, bạn có thể đảm bảo không cấp nào trong tổ chức bị quá tải.
  • Khuyến khích cấp cao nhất ủng hộ việc thuê gia công và quản lý những hoạt động điều kiện.