Để vẫn cạnh tranh được trong một xã hội ngày càng có xu hướng toàn cầu, bạn cần phải có đội ngũ nhân viên đa dạng làm việc ở mọi cấp. Sự đa dạng ở đây là sự khác biệt. Các công ty sử dụng được các kinh nghiệm và tầm nhìn khác nhau sẽ có được cơ hội thành công lớn trong một thị trường ngày càng toàn cầu, hơn những công ty không thực hiện được điều đó.

Ý tưởng

Xã hội không bao giờ đồng nhất; và khi thương mại toàn cầu ngày càng được mở rộng, điều này cũng được áp dụng cho hầu hết ngành nghề và thị trường. Sử dụng được phương pháp đa dạng này sẽ giúp thu hút và giữ chân người lao động lành nghề, và sẽ cho phép công ty bạn hưởng lợi từ nguồn ý tưởng và kinh nghiệm phong phú đó. Đây là bước cần thiết để cho công ty liên kết, giao tiếp, và phục vụ được các dạng khách hàng khác nhau. Tính đa dạng cũng liên quan mật thiết với việc tăng năng suất, suy nghĩ sáng tạo, và giảm thiểu rủi ro.

Tìm cách điều hòa mối quan hệ giữa thị trường và nơi làm việc, IBM đã thiết lập Hội đồng Đa dạng Toàn cầu. Hội đồng này xử lý những vấn đề như nhận thức và dung nạp đa văn hóa, sự tiến bộ của phụ nữ, sự hòa nhập của mọi người với người khuyết tật, và tạo ra một đội ngũ quản trị đa dạng. Phó chủ tịch của tổ chức Lực lượng Lao động Toàn cầu vì Sự đa dạng, ông J. T. Childs đã bình luận: “Sự lãnh đạo theo hướng đa dạng hóa từ cấp cao nhất vẫn luôn là một truyền thống của IBM.”

Bằng cách đi theo ý tưởng này, công ty của bạn có thể phản ánh được sự đa dạng của thị trường mà mình đang phục vụ, và thể hiện được sự tận tụy với nhóm khách hàng trung thành, đáng giá, và đa dạng hơn.

Thực hành

  • Nếu bạn có một lực lượng lao động đa dạng nhưng nhóm những người ra quyết định cao nhất của bạn lại đồng nhất, thì công ty của bạn sẽ không hưởng lợi tối đa từ sự đa dạng. Sự tận tụy và sự gương mẫu của hàng ngũ lãnh đạo là rất quan trọng.
  • Tìm cách để cổ súy văn hóa hòa nhập, tôn trọng, và giao tiếp giữa tất cả những người lao động.
  • Dùng chính bản thân bạn làm hình mẫu về ứng xử thành công với sự đa dạng trong doanh nghiệp.
  • Nhận biết sự khác biệt giữa sự đa dạng bề ngoài (ví dụ sự khác biệt về giới, và sắc tộc), và sự đa dạng sâu sắc hơn (ví dụ những khác biệt về kiến thức và những khác biệt về giá trị). Khuyến khích công ty của bạn đi theo cả hai loại đa dạng này.