Đôi khi những ý tưởng ngẫu nhiên bất ngờ nào đó có thể là những hiểu biết giá trị. Việc chia sẻ những ý tưởng này sẽ giúp tạo dựng danh tiếng có tư duy sáng tạo và khiến mọi người thấy đáng để lắng nghe bạn.

Ý tưởng

Ai cũng có những ý tưởng ngẫu nhiên lúc này lúc khác. Suy nghĩ “điều gì sẽ xảy ra nếu làm theo cách này” đột nhiên xuất hiện trong tâm trí bạn trong lúc bạn đang tản bộ hay tắm rửa. Khi đang phải xử lý một vấn đề đột nhiên trong đầu bạn xuất hiện ý nghĩ kỳ quặc về cách giải quyết. Chúng ta có thể dễ dàng xua đuổi những ý nghĩ ngẫu nhiên không thích hợp. Tuy nhiên đôi khi những ý nghĩ tưởng chừng như lập dị đó có thể mang lại cho ta sự thấu hiểu mới mẻ lẫn trẻ hóa tư duy của ta.

Việc đặt câu hỏi xem làm sao các ý nghĩ hết sức lạ lùng lại có thể giúp giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó cho phép chúng ta liên tưởng tới các cách tiếp cận khác nhau, một trong số đó có thể là giải pháp thích hợp. Buộc bản thân đưa ra 10 cách giải quyết vấn đề sẽ đưa chúng ta vượt ra khỏi vài ba giải pháp xuất hiện trong ta một cách tự nhiên, và khiến ta phải sáng tạo cũng như rút tỉa từ kinh nghiệm mở rộng hơn của mình. Kết quả là một trong số những giải pháp không chính thống lại có thể đặc biệt hữu ích.

Dù rằng các ý tưởng ngẫu nhiên xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên thì não bộ của ta vẫn luôn không ngừng xử lý thông tin và các kinh nghiệm. Có vẻ những ý tưởng ngẫu nhiên đó thực ra xuất phát từ sự kết hợp các kinh nghiệm quá khứ. Mặc dù ý tưởng “ngẫu nhiên” không nhất thiết đúng, vẫn đáng xem xét thay vì gạt bỏ chúng.

Sáng tạo nghĩa là theo đuổi các ý tưởng một cách có hệ thống và xét xem điều gì có thể được chuyển đổi từ các lĩnh vực công việc và văn hóa của chúng ta. Các ý tưởng xuất phát từ những lĩnh vực đa dạng đó đôi khi có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại đưa tới những nhận thức sâu sắc làm thay đổi hướng suy nghĩ của chúng ta. Có tiếng trong việc biến những suy nghĩ ngẫu nhiên thành các ý tưởng có tính xây dựng sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng lẫn uy tín của chúng ta.

Thực hành

  • Tạo không gian cho những ý tưởng ngẫu nhiên.
  • Xem trọng các ý tưởng ngẫu nhiên của mình.
  • Trao đổi ý tưởng của mình với người khác nếu bạn nghĩ rằng chúng có giá trị nào đó.
  • Khuyến khích người khác chia sẻ ý tưởng ngẫu nhiên của họ.
  • Khi một ý tưởng ngẫu nhiên hóa thành ý tưởng sáng tạo, hãy đón nhận và hoan nghênh giá trị của ý tưởng đó.