Không ngừng nhớ những điều quan trọng trong cuộc sống cho bạn sáng suốt trong cách sử dụng sức lực của mình đồng thời giúp bạn đối mặt với những thất thường của cuộc đời.

Ý tưởng

Ghi nhớ điều gì quan trọng trong cuộc sống của mình giúp bạn sáng suốt giải quyết các tình huống khó khăn và đạt được tầm ảnh hưởng cần thiết. Nếu bạn may mắn có được khao khát mãnh liệt dành cho một đại nghiệp nào đó, thì sự quyết tâm sẽ giúp bạn giải quyết các bất đồng, khó khăn với sự tự tin xuất phát từ nội tâm. Nếu bạn tin rằng bạn đang tạo ra những thay đổi tích cực trong công việc thì bạn sẽ có thêm cảm hứng để tiếp tục tiến lên, đồng thời sẵn sàng vượt qua mọi rào cản cả khi phải đối mặt với thất bại.

Có thể bạn mong muốn trở thành giáo viên, nhân viên xã hội, hay linh mục. Khát vọng đó sẽ tạo ra quyết tâm nội tại để làm nên những điều khác biệt, nhưng đôi khi cũng là nguyên nhân cho hành động “húc đầu vào tường” khi ta cần tỏ ra linh hoạt và nhạy bén hơn. Đôi khi chính khát vọng đó có thể khiến ta trở nên mù quáng, khiến cho tác động của ta không có sự tinh tế đáng phải có.

Có những thời khắc thích hợp để xác định lại điều gì là quan trọng với bạn. Điều thôi thúc bạn ở tuổi 20 có thể không phải là động lực thúc đẩy khi bạn ở tuổi 40. Bạn sẽ muốn đánh giá lại sự phong phú trong kinh nghiệm của mình khi bước sang tuổi 50 và từ đó tìm ra hướng ưu tiên mới cho mình. Có lẽ bạn ở vào thời điểm những ưu tiên của bạn chuyển từ muốn làm sang muốn giúp người khác làm việc hiệu quả.

Thực hành

  • Bạn có cảm thấy khao khát mãnh liệt trong công việc không?
  • Làm thế nào để bạn xác định rõ điều gì là quan trọng trong cuộc sống của mình?
  • Bạn cần suy ra điều gì quan trọng trong cuộc đời theo cách nào để cân nhắc những tình huống mới?
  • Trong chừng mực nào bạn cảm thấy không hài lòng với lời đáp cho câu hỏi về mục đích sống của mình?
  • Đâu là những hành động thiết thực bạn cần thực hiện để mở rộng cách nhìn nhận điều quan trọng trong cuộc sống là gì để có thể gây ảnh hưởng với nhiều người hơn theo những cách mới mẻ?