Việc nhận ra khuôn mẫu phản ứng hay hành xử trong một tổ chức giúp ta tập trung vào các đóng góp có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Ý tưởng

Tất cả chúng ta đều có thói quen. Hầu hết các tổ chức đều có khuôn mẫu hoạt động và ứng xử. Nhận ra các khuôn mẫu đó và tương thích với chúng giúp mài giũa đóng góp và tác động của chúng ta.

Chu kỳ báo cáo hoặc chu kỳ tài chính năm của tổ chức cung cấp một khuôn mẫu hoạt động nền tảng. Những khuôn mẫu khác dựa theo phong cách cá nhân và cách tiếp cận của những người có tầm ảnh hưởng. Các khuôn mẫu đó có thể tiến hóa theo thời gian, và có khả năng thay đổi triệt để khi thay đổi người lãnh đạo.

Nhận ra các khuôn mẫu là rất hữu ích để sử dụng năng lực hiệu quả. Tuy nhiên sự rập khuôn cứng nhắc lại hạn chế cơ hội tranh luận sáng tạo và cản trở sự tiến bộ.

Có những khuôn mẫu cứng nhắc trong hành xử cần được xử lý. Không thiếu những tập thể luôn phản đối các kế hoạch cải cách vì họ có truyền thống phản ứng như vậy. Nhận ra các khuôn mẫu ứng xử như thế giúp quyết định cách tiếp cận nào sẽ chinh phục được mọi người xung quanh. Nhận ra các khuôn mẫu bao gồm hiểu được khuôn mẫu của chính mình trong việc khi nào bạn sáng tạo nhất và khi nào bạn có nguy cơ trở nên thủ thế.

Nhận ra khuôn mẫu ứng xử của những người mà ta muốn tác động giúp ta biết cách tác động hiệu quả nhất đối với họ. Nếu biết họ trở nên dễ tiếp thu nhất ở trạng thái nào, hay khi được cung cấp loại thông tin nào thì ta sẽ chọn được cách tiếp cận có thể mang lại những kết quả khả thi nhất.

Thực hành

  • Để ý các khuôn mẫu hữu ích nhất cho bạn trong việc tập trung thời gian và sức lực.
  • Quan sát khuôn mẫu của người khác, để ý xem liệu khả năng gây ảnh hưởng với họ có thay đổi tùy thời điểm trong ngày hay trong tuần không.
  • Không ngừng theo dõi khuôn mẫu hoạt động của chính mình và cách sử dụng chúng hiệu quả nhất để sức ảnh hưởng cá nhân của bạn mạnh mẽ hơn.
  • Lưu ý khuôn mẫu hành xử và ra quyết định của những người mà bạn muốn gây ảnh hưởng, từ đó chọn cách tương tác với họ hiệu quả nhất.