Thể hiện sự tôn trọng là thừa nhận và tìm kiếm sự thông cảm về những quan điểm văn hóa khác nhau của mọi người và không hạ thấp giá trị của họ.

Ý tưởng

Tầm ảnh hưởng của chúng ta sẽ tăng lên khi ta thể hiện sự tôn trọng đối với những sở thích và quan điểm khác nhau. Tôn trọng là nỗ lực khám phá các giá trị và phẩm chất của người khác. Đó là thừa nhận những khác biệt văn hóa là tôn trọng lý do người từ những nền văn hóa khác nhau nhìn nhận và xử lý vấn đề khác nhau.

Thể hiện sự tôn trọng còn bao gồm nhận thức tầm quan trọng của niềm tin tín ngưỡng trong quan điểm của người khác, và các hoạt động tín ngưỡng của cá nhân và cộng đồng thay vì bài xích họ.

Thể hiện sự tôn trọng thường là công nhận những khác biệt quốc tế. Đó là ý thức rằng những quốc gia và nền văn hóa khác nhau có những kỳ vọng và cách ra quyết định khác nhau. Để tạo sức ảnh hưởng cá nhân và giành được sự trọng thị của người đến từ một quốc gia thì bạn cần tôn trọng di sản của quốc gia đó. Thể hiện sự tôn trọng là một quá trình hai chiều. Bạn càng tôn trọng nền tảng và truyền thống của người khác thì họ cũng sẽ tôn trọng bạn nhiều hơn. Chia sẻ điều gì đó trong nền tảng văn hóa, xã hội và tín ngưỡng của mình sẽ giúp xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc để bạn bước vào đàm phán.

Thực hành

  • Bạn có tôn trọng một tập thể nào đó hơn những tập thể khác không? Liệu điều đó có chính đáng?
  • Bằng cách nào bạn có thể tạo cảm giác tôn trọng hơn đối với những người bạn từng bài xích?
  • Làm thế nào để bạn có thể gia tăng sự hiểu biết và tôn trọng đối với một số cá nhân đặc biệt nhằm tác động hiệu quả hơn tới họ?
  • Bạn có thể tạo dựng sự tôn trọng lẫn nhau mạnh mẽ hơn để củng cố sức ảnh hưởng lẫn nhau theo hướng tích cực và có qua có lại?