Thực tế là chúng ta chịu ảnh hưởng từ tính kế thừa nhiều hơn ta nhận ra. Thấu hiểu tính kế thừa trong gia đình giúp ta nhận thức đầy đủ hơn về cách ta tác động tới người khác.

Ý tưởng

Khi hiểu rõ tính kế thừa trong gia đình của ai đó, đặc biệt là tính cách của cha mẹ họ, nguyên nhân dẫn tới những hành vi của họ trở nên rõ ràng hơn. Dù muốn hay không ta vẫn là con của cha mẹ. Tính cách của cha mẹ sẽ tác động trực tiếp đến ta cả về tinh thần, thể chất lẫn cảm xúc.

Bất luận cha mẹ bạn giỏi việc gì, thì khả năng lớn là bạn cũng có năng lực tốt trong lĩnh vực đó. Nếu cha bạn là người cẩn trọng nhưng thiếu quyết đoán, có thể bạn cũng có tính cách tương tự. Nếu mẹ bạn là người kỷ luật và can đảm, nhiều khả năng bạn cũng sở hữu những thuộc tính ấy.

Đôi khi tính kế thừa trong gia đình tạo ra những giới hạn giả trong kỳ vọng của ta. Bởi vì cha của bạn chưa bao giờ đạt tới một ví trí cấp cao nào đó mà có thể bạn cho rằng mình cũng không thể vượt qua giới hạn tương tự. Lòng tôn kính cha mẹ có thể dẫn tới niềm tin tự giới hạn rằng vượt qua ngưỡng nào đó là bất kính với ký ức về cha mẹ hoặc là bất khả thi.

Biết đâu cha mẹ sẽ có ảnh hưởng cá nhân tốt đẹp trong một hoàn cảnh khác với hoàn cảnh của ta. Nghiền ngẫm việc vận dụng các kỹ năng của họ vào tình huống của mình mang lại cho ta nhận thức mới mẻ về những năng khiếu mà ta chưa khám phá đầy đủ. Nếu cha bạn là thợ mỏ, có thể bạn chưa tận dụng tính kiên cường và bền bỉ mà ông đã truyền cho bạn. Nếu mẹ bạn là giáo viên, có lẽ bạn được thừa kế khả năng truyền đạt tri thức và khai mở tư duy cho người khác nhưng chưa triển khai chúng đầy đủ.

Thực hành

  • Tôn vinh những đức tính của cha mẹ mà bạn đánh giá cao nhất.
  • Tin rằng bạn cũng có năng khiếu trong những lĩnh vực mà cha mẹ bạn xuất sắc.
  • Suy nghĩ xem những đức tính nào của cha mẹ vẫn chưa phát triển trong bạn. Làm thế nào để nắm bắt chúng một cách đầy đủ hơn?
  • Suy ngẫm về mức độ mà lòng tôn kính cha mẹ lại hạn chế sự tự tin của bạn về những điều mình có thể làm.
  • Luôn nhắc nhở bản thân rằng cha mẹ sẽ rất hạnh phúc thấy bạn ảnh hưởng tốt tới người khác trong công việc.