Có kế hoạch kế thừa đúng đắn là vô cùng quan trọng. Ở đây có hai phương án có thể áp dụng trong những thời điểm khác nhau để đảm bảo thành công. Phương án tuyển dụng nội bộ đảm bảo sự chuyển giao trôi chảy, bảo lưu các giá trị công ty và khuyến khích nhân viên phát huy tiềm năng để thăng tiến. Phương án Darwin cởi mở hơn, có thể chọn ứng viên từ trong lẫn ngoài công ty.

Ý tưởng

Các công ty nỗ lực để làm cho sự kế thừa trở nên thành công. Cả hai phương án tuyển dụng nội bộ hay Darwin đều cần thiết tùy vào vị trí hoặc thời điểm. Ví dụ, đa số các vị trí cao cấp (khoảng 80%) có thể phát triển từ nội bộ, trong khi các vị trí thấp thì được lựa chọn theo phương án Darwin, lựa chọn ứng viên tài năng từ cả trong và ngoài công ty. Phương cách này đã được sử dụng thành công tại những tập đoàn lớn như HSBC.

Ưu điểm của phương pháp Darwin là thúc đẩy một hệ thống trọng dụng nhân tài nơi những nhân viên tài năng sẽ được chọn lựa, mang lại triển vọng mới, và gia tăng sự cạnh tranh trong công ty. Nếu lựa chọn được những nhân viên có tầm ảnh hưởng từ lực lượng ứng viên đa dạng, công ty sẽ thu được nhiều hệ thống kỹ năng và tiềm lực khác nhau, có giá trị, để vượt qua những thách thức đa dạng. Ngoài ra, thay vì cơ cấu sẵn một số người cho một số vị trí trong tương lai, phương án mở này sẽ thúc đẩy quy trình tuyển chọn cạnh tranh, công khai trong chính sách kế thừa. Nếu như không có chuyện cơ cấu trước chức vụ, tất cả những ứng viên tiềm năng sẽ có động lực phấn đấu để phát triển doanh nghiệp.

Phương pháp thăng tiến nội bộ bao gồm việc chọn đội ngũ kế thừa từ bên trong tổ chức để đảm bảo rằng những người quen thuộc với công ty sẽ được bổ nhiệm lên vị trí lãnh đạo, đảm bảo tính thống nhất và tránh thay đổi đột ngột. Phương pháp này rất hữu dụng trong trường hợp công ty nhấn mạnh vào sự liền mạch, ổn định trong việc chuyển giao giữa các nhân sự chủ chốt. Nó còn bổ sung cho hệ thống “quản trị nhân tài” và theo dõi nhanh – hệ thống phát hiện nhân sự nhất định để quy hoạch cho những vị trí trong tương lai.

Chính sách thăng tiến nội bộ là những động lực mạnh mẽ đối với nhân viên. Được ứng dụng thay cho chính sách “vận hành tốt nhất” (best practice) đang thịnh hành tại Anh lúc đó, chính sách này đã giúp HSBC thành công khi CEO Sir John Bond rời nhiệm vụ và được thay bởi Stephen Green. Chính sách này đảm bảo người mới lên vẫn quen thuộc với tổ chức và không gây bất ngờ cho nhân viên.

Thực hành

Thăng tiến nội bộ:

  • Tìm ra những cách khuyến khích nhân viên không quan tâm đến việc thăng tiến. Mặc dù phương cách “theo dõi nhanh” có thể làm cho một số nhân viên quan tâm đến việc thăng tiến trong công ty, nhưng bao giờ cũng có một số nhân viên có năng lực nhưng không hứng thú với việc thăng chức.
  • Hãy ý thức rằng thăng tiến nội bộ không phải là phương án tốt cho một tổ chức đang hoạt động trì trệ hoặc cần phải cải tổ sâu rộng.
  • Chuẩn bị cho những nhân viên đã được quy hoạch thăng tiến về những công việc họ sẽ đảm nhiệm. Lợi ích của kế hoạch kế thừa nội bộ là những ứng viên sẽ được chuẩn bị sẵn sàng trước khi đảm nhiệm chức vụ.
  • Đảm bảo những quản lý cấp cao không cảm thấy sự đe dọa bị đào thải bởi kế hoạch kế thừa. Điều này có thể làm giảm động lực và tạo ra kết quả tiêu cực cho những người liên quan.

Kế thừa kiểu Darwin:

  • Tiếp nhận nhân tài bên ngoài vào quy trình kế thừa sẽ giúp tiếp sinh khí cho một công ty đang đi xuống.
  • Nếu công ty bạn ít có sự đa dạng, tuyển dụng từ bên ngoài sẽ giúp mở rộng “ngân hàng gene của doanh nghiệp”.
  • Khi lựa chọn một người kế thừa, hãy lắng nghe lời khuyên và ý kiến từ các chuyên gia trong lẫn ngoài công ty.