Tặng mọi người mẫu thử hoặc cho dùng thử là một mánh cũ, nhưng trong một số trường hợp khó mà không cho nhiều hơn mức độ dự tính: ví dụ, cho dùng thử dịch vụ đánh giá tín dụng có thể cung cấp cho khách hàng tiềm năng mọi thứ họ muốn biết, mà không cần phải đăng ký dịch vụ dài hạn.

Tìm ra cách khiến người ta ham muốn sản phẩm nhưng đồng thời lại không tặng luôn ưu thế chính yếu là một việc rất khó thực hiện.

Ý tưởng

Khi Oasis (ban nhạc pop) muốn quảng cáo album Heathen Chemistry của mình, họ đi theo lối mòn thông thường là phát bài hát trên đài phát thanh, quảng cáo trên các tạp chí dành cho dân mê nhạc, v.v…: dĩ nhiên mọi nhóm khác đều sử dụng những lối mòn này, do đó họ cần điều gì khác để thu hút sự chú ý của đối tượng khách hàng mục tiêu.

Ban nhạc tặng đĩa CD được mã hóa chứa bốn bản nhạc trong album, đính kèm trong tờ Sunday Times. Đĩa CD chỉ có thể nghe bốn lần rồi sẽ tự động xóa, do đó những người được nhận đĩa muốn nghe lại thì phải mua nguyên album. Mỗi album bán được sẽ trích ra 50 xu quyên cho Prince’s Trust, một tổ chức từ thiện giúp đỡ giới trẻ.

Phương pháp độc đáo này khiến mọi người có thể nghe thử album mà không sở hữu được lợi ích chính yếu, từ đó buộc họ phải mua trọn album.

Thực hành

  • Phải bảo đảm quà bạn tặng không chứa đựng lợi ích chính yếu mà khách hàng muốn sở hữu.
  • Đồng thời, phải bảo đảm nó có đủ lợi ích để mọi người đánh giá chất lượng thứ được cho.
  • Như mọi khi, cố gắng bảo đảm chỉ có đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn nhận được mẫu thử, nếu không bạn sẽ phí phạm mẫu thử của mình.
DMCA.com Protection Status