Trang web này đã chạm đến những nhân tố thành công lâu dài của việc bán hàng: đó là sự chuẩn bị. Những ghi chép tốt, những suy nghĩ rõ ràng trước các cuộc gặp bán hàng, một chương trình họp, và hơn thế, tất cả giúp bạn tiến hành được một cuộc họp mà bạn muốn, và khách hàng thấy rằng hữu ích. Một lỗi tôi từng gặp thường xuyên hơn những lỗi khác trong nhiều năm liên quan đến ý tưởng sau đây. Bằng một cách nào đó lỗi này cứ tồn tại bởi vì nó được đánh giá là “hữu ích”.

Ý tưởng

Cho tất cả những người bán hàng không suy nghĩ kỹ về lý do của các cuộc gọi…

Nếu tôi nhận được một đồng xu có giá trị rất nhỏ cho mỗi lần cụm từ “cuộc gọi xã giao” xuất hiện trên bản báo cáo cuộc gọi của những người bán hàng dưới tiêu đề như “lý do cuộc gọi”, tôi sẽ trở thành triệu phú. Để tôi nói rõ hơn ngay đây: không nên có những thứ như là cuộc gọi xã giao.

Mọi cuộc gọi cần một mục tiêu cụ thể. Thật chẳng ích gì, chẳng có chút hiệu quả nào để gọi chỉ vì là đã một tháng rồi kể từ lần cuối cùng bạn gặp một người nào đó, vì bạn có thể dễ dàng gán lý do này cho một cuộc gọi được tranh thủ thực hiện trên đường bạn đi đến một nơi nào đó nữa, hay tệ hơn cả, là tạo ra một số cuộc gọi chỉ để đạt được mục tiêu cho một tuần đặc biệt nào đó. Bạn phải giải thích được rõ ràng lý do thật sự của cuộc gọi, đặc biệt là nói rõ lý do của cuộc gọi cho khách hàng – nói rằng những gì họ nhận được từ cuộc gọi là hữu ích.

Thực hành

  • Đương nhiên có một số cuộc gọi ít liên quan trực tiếp hơn những cuộc gọi khác để nhận được đơn hàng. Một số người cho những cuộc gọi như vậy là cuộc gọi quan hệ công chúng. Nhưng nếu bạn đang xem ai đó như một phần của việc xây dựng một mối quan hệ lâu dài, hay tạo hoàn cảnh cho một việc trong tương lai, bạn cần phải có mục đích cho một cuộc gặp cụ thể.
  • Gọi một thứ gì đó là cuộc gặp xã giao là tạo cơ hội cho việc thiếu tư duy và cố gán một lý do cho một việc không xác định được lý do: “Đó chỉ là một cuộc gọi xã giao”. Nếu không có lý do chính đáng nào cho một cuộc gặp, cho một điều mà bạn có thể giải thích rõ ràng về mặt mục đích, thì đừng gọi điện thoại. Thay vào đó, hãy đặt mục tiêu cho một cuộc gặp với một khách hàng tiềm năng khác rồi gặp họ. Việc bán hàng của bạn sẽ có lợi hơn.