Có lẽ bán hàng cần chút phóng đại, và thỉnh thoảng là một chút nói dối vô hại, nhưng nhiều hơn thế sẽ thành ra rủi ro. Nói với người nào đó là thời lượng pin của một món đồ công nghệ nào đó dài gấp đôi so với thực tế, thì điều này có thể giúp bán được hàng, nhưng nó cũng có thể có nghĩa là người khách hàng đó sẽ sớm trở lại để trả món hàng và quyết định không bao giờ mua hàng của bạn nữa.

Tuy nhiên, mặc cho logic như thế, một số người bán hàng không chỉ nói dối mà còn là gia tăng thiệt hại bằng cách nói dối trắng trợn, trong một số trường hợp còn đưa ra những tuyên bố vừa khuôn sáo vừa dễ bị phát hiện khi còn cách xa mười bước. Điều tôi không ưa nhất, và cũng là điều thường thấy nhất, là người bán hàng tìm kiếm một cuộc hẹn khi nói là: “Thế vào sáng thứ ba lúc 10 giờ thì sao? Tôi sẽ đến chỗ anh vào lúc đó.” Không chỉ là tôi không một giây nào tin vào điều này (người ta chỉ đến chỗ tôi chỉ khi nào tôi đồng ý gặp thôi chứ), đúng ra là tôi không xem việc giúp một người giảm bớt thời gian di chuyển là một ưu tiên trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ. Tất nhiên đó không phải là một lý do để gặp họ. Lối đơn giản này không phản ánh được thực tế của mối quan hệ.

Ý tưởng

Cho những người bán hàng thường muốn mọi việc tiện cho bản thân…

Đừng nói điều này, hay bất cứ một biến thể nào tương tự điều này. Đừng bao giờ. Tất nhiên đừng vụng về đưa nó ra làm một lý do để người ta phải gặp bạn. Nếu một khách hàng tiềm năng đồng ý gặp, nếu bạn đã thuyết phục họ để có được sự quan tâm ban đầu, thì sau đó phải bằng mọi cách làm cho cuộc gặp gỡ với họ hiệu quả. Nếu bạn muốn đưa ra một thời gian thuận tiện cho bạn (hơn là hỏi họ thời gian nào phù hợp cho họ), thì ít nhất phải thành thật về điều này và xác định rõ là điều đó hỗ trợ cho bạn. Họ sẽ có thể giúp đỡ bằng cách đồng ý gặp bạn vào thời gian bạn đưa ra, vì họ cũng có thể không muốn tỏ ra khó khăn. Nhưng bày tỏ suy nghĩ này quá sớm và sai cách thì bạn có thể tạo ra những điều trái với ấn tượng mà bạn muốn tạo ra.

Thực hành

  • Không gì tạo ra cảm giác tiêu cực trong khách hàng về người bán hàng hàng nhanh chóng hơn loại việc này.
  • Hãy tránh nó.