Ý tưởng này và hai ý tưởng kế tiếp liên quan đến việc làm thế nào để bạn và sếp của bạn làm việc được với nhau (cho dù sếp bạn là ai: trong một công ty lớn thì có khả năng đó là trưởng phòng hay giám đốc bán hàng). Về bản chất, bán hàng trực tiếp là một công việc mà người ta phải hoạt động độc lập và phần lớn thời gian là làm việc một mình hay xa trụ sở. Theo một cách nào đó hay mặc định, văn hóa doanh nghiệp khiến bạn phải hoạt động độc lập. Trong thực tế, sếp của bạn có thể nói câu đại loại như: “Đừng có lúc nào cũng quấy rầy tôi, đi ra ngoài kia mà bán hàng đi.”

Ý tưởng

Từ nhiều hoạt động bán hàng được tổ chức tốt…

Dù vậy, hai cái đầu thì thường tốt hơn một cái đầu. Hãy xem xét đến hoạt động cố vấn lâu dài, vốn thường có những việc như gọi điện thoại hỗ trợ, đánh giá, và liên kết để phát triển mọi thứ. Hầu hết những người quản lý sẽ đánh giá những gì người bán hàng đang làm và những kết quả anh ta đang đạt được. Trong khi một người quản lý tồi có thể chỉ xem xét điều này bằng cách nhìn vào những con số và gào lên rằng mục tiêu bán hàng đang bị chậm kế hoạch, nhiều người quản lý khác có thể xem xét vai trò này theo một hướng xây dựng hơn. Họ tin rằng ngay cả những hoạt động tốt nhất vẫn có thể phải cải thiện, và họ hành động để làm đúng như vậy.

Một cách thực tế nhất để điều này xảy ra là qua các cuộc gọi liên kết. Người quản lý khi gọi cho bạn sẽ nối tiếp cuộc gọi này một cách có chủ ý tới một bộ phận tư vấn, lý tưởng nhất là thực hiện việc này định kỳ, để xem xét những điểm mạnh và điểm yếu (việc này thỉnh thoảng được gọi là “cuộc họp vỉa hè” vì nó thỉnh thoảng diễn ra trong xe hơi). Điều này trông có vẻ như xâm phạm đời tư, nhưng hãy nhớ rằng đó là cách duy nhất mà họ có thể làm để quan sát và tìm hiểu xem bạn làm việc như thế nào (ngồi ở bàn giấy họ chỉ có thể nhìn thấy những con số: những thứ được tạo ra từ những việc bạn làm). Vì vậy, đó là việc phải được tiếp cận một cách có tính xây dựng. Hãy chấp nhận những gì họ nói, nhưng – và đây là vấn đề nan giải của ý tưởng – hãy hỏi, thử sử dụng những thứ đó và dùng nó như một thanh tăng âm.

Thực hành

  • Bán hàng có thể là một công việc đơn độc – hãy dùng thời gian đã bỏ ra để phân tích và nâng cao các phương pháp và kỹ năng của bạn.
  • Đây là hình thức đặc trưng của cái thường được gọi là “đào tạo tại chỗ”. Tương tự vậy, đừng ngần ngại hỏi xin một lời khuyên hay một ý kiến, có lẽ chỉ với một cuộc gọi, nếu điều này có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc nhận được một đơn đặt hàng và không nhận được đơn đặt hàng.
  • Tuy nhiên, hãy thận trọng khi hỏi những điều tương tự vậy đến hai lần.